Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Gammastråling fra tordenskyer

Thomas Gjesteland   

Thomas Gjesteland disputerer fredag 15. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Properties of Terrestrial Gamma ray Flashes - Modelling and Analysis of BATSE and RHESSI data

Jordiske gammaglimt er de mest energirike fotonfenomen på jorden. Gammaglimtene fra jorden ble oppdaget på 90-tallet av en satellitt med instrumenter for å studere gammaglimt fra det fjerne verdensrom. Det vakte oppsikt da en oppdaget at slik høyenergistråling også oppstår på jorden. De første målingene indikerte at dette var et sjeldent fenomen som var relatert til tordenstormer. Fortsatt er det uvisst hvor vanlige jordiske gammaglimt er. Andre store spørsmålene omkring dette fenomenet er hvor og hvordan jordiske gammaglimt oppstår.

Doktoravhandlingen til Gjesteland består av fem artikler der data fra to satellittinstrumenter er analysert, og simulering av hvordan gammaglimt oppfører seg i atmosfæren. Gjesteland viser at gammaglimtene oppstår inne i tordenskyer og er direkte knyttet til lynutladninger. Gjesteland har gjennomgått satellittdataene på nytt og ved en grundig analyse har han funnet at jordiske gammaglimt er et mye vanligere fenomen enn først antatt, og at en kan ikke utelukke at ethvert lyn produserer gammastråling.

Resultatet at jordiske gammaglimt er et vanlig fenomen indikerer at de kan være en viktig kobling mellom jorden og det nære verdensrom. Dette skyldes at jordiske gammaglimt produserer energirike elektroner som sendes ut av atmosfæren.

Personalia:
Thomas Gjesteland (f. 1981) er oppvokst på Klepp på Jæren. Gjesteland tok mastergrad i romfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen høsten 2007 og har siden 2008 vært universitetsstipendiat samme sted. Vårsemesteret 2009 hadde han et forskningsopphold ved Stanford University i California, USA. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av Nikolai Østgaard.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.05.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: «Kosmisk stråling på jorden og dens variasjon med solaktivitet»
Sted: Auditorium B, Allégaten 66

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 13.15, Auditorium 307 'Pi', Carl L. Godskes hus, Johannes Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Thomas Gjesteland, tlf: 414 46418, epost: thomas.gjesteland@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.