Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Kreft-stamceller i svulster i munnhulen

Luke Gammon   

Luke Anthony Gammon disputerer torsdag 13. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Cancer stem cells in oral squamous cell carcinomas – identification and characterization”.

De siste års forskning har vist at mange typer kreftsvulster inneholder et lite antall celler, såkalte kreft-stamceller. Dette er «moderceller» som er nødvendige for at kreftsvulsten skal vokse videre og som er mer motstandsdyktige mot behandling. Dette doktorarbeidet har påvist at slike kreft-stamceller finnes i kreftsvulster i munnhulen.

I 2010 var det ifølge Kreftregisteret 312 personer i Norge som fikk diagnosen kreft i munnhulen. Dette er et relativt lavt tall i forhold til de mest vanlige kreftformene, men svulstene er ofte aggressive, og overlevelsen er ikke bedret vesentlig de siste årene for denne kreftformen.

I Luke Gammons studie ble stamcellene identifisert ved hjelp av en spesiell markør som er karakteristisk for denne typen celler. Det ble også vist at stamcellene var mer motstandsdyktige mot cellegift sammenlignet med resten av kreftcellene i svulsten. En av årsakene til dette var at de hadde større evne til å reparere DNA som var skadet som følge av cellegiften. Cellene kunne også forandre karakter og fikk større evne til å bevege seg. Dermed får de også større evne til å invadere friskt vev og spre seg til andre organer. Funnene viser at man må utvikle kreftmedisin som spesielt er rettet mot kreft stamcellene for at en kreftsvulst skal forsvinne fullstendig.

Personalia:
Luke Anthony Gammon (f. 1981) er utdannet ved University of Westminster, London, Storbritannia og har senere arbeidet som senioringeniør ved Blizard Institute, Queen Mary University of London (QMUL). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom QMUL og Gades institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Anne Christine Johannessen (UiB), Daniela Elena Costea (UiB) og Ian Mackenzie (QMUL).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: «Tumour metastasis and dormancy: the role of cancer stem cells».
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2012, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Luke Gammon, epost: Luke.Gammon@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.