Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Maria som fromhetsideal i Koranen

Mona Helen Farstad   

Mona Helen Farstad disputerer fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Chaste, Chosen and Purified: An Analysis of the Qur’ānic Narratives about Maryam».

Fortellinger om Maryam, Jesu mor, er viet relativt mye plass i Koranen. I doktorgradsarbeidet sitt har Mona Helen Farstad analysert disse fortellingene med sikte på å øke forståelsen for deres didaktiske funksjon. Ved å prøve ut nye perspektiver og tilganger til dette materialet har avhandlingen forsøkt å belyse forholdet mellom fortellertekniske grep, litterære strukturer og konstruksjonen av Maryam som et paradigmatisk fromhetsideal. Avhandlingen har blant annet kommet inn på hvordan disse fortellingene bidrar til å understøtte ideer om etikk, kroppslighet og kjønn.

Materialet har vært et utvalg tekster fra Koranen, spesielt sure nummer 3 (Al-Imran) og 19 (Maryam). Analysen har begrenset seg til tekst-interne strukturer. Ved hjelp av narratologiske begreper har de narrative strukturene i de ulike fortellingene blitt analysert. Fortellingene er videre analysert i sammenheng med hvordan de er integrert i sine respektive, lokale kontekster (på sure-nivå) og i en bredere kontekst, hvor de relateres til overordnete anliggender, som ontologi, etikk og verdensanskuelse. Analysene viser blant annet hvordan helt sentrale og grunnleggende tema og motiver i Koranen er innvevet i fortellingene om Maryam.

Personalia:
Mona Helen Farstad (1972) er oppvokst i Molde. Farstad er cand.philol. med hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 1997, og har i tillegg eksamener i arabisk og praktisk pedagogikk fra 1998–2001. Hun har vært universitetslektor ved seksjon for religionsvitenskap, UiB i perioden 2003–2007, og stipendiat samme sted i perioden 2007–2011, hvor doktorgradsarbeidet ble utført. Hovedveileder har vært Professor Håkan Rydving (religionsvitenskap, UiB), biveileder har vært førsteamanuensis Ludmila Ivanova Torlakova (arabisk, UiB). Farstad er for tiden ansatt i en religionsvitenskapelig stilling ved NLA Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: «Seksualitet, kvinnesyn og sosiale hierarkier i Koranen».
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Mona Helen Farstad, tlf. 472 41900/55 54 07 42, epost: MonaHelen.Farstad@NLA.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.