Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Å se med heliumatom

Sabrina Eder   

Sabrina Eder disputerer fredag 9. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“A neutral matter wave microscope (NEMI): Design and Setup “

Dagens mikroskopi har blitt absolutt nødvendig for studier av materialer og overflater. Spesielt har moderne overflatevitenskap de seneste årene blitt revolusjonert av avbildningsteknikker med oppløsning i nanoskala, som til og med gir oss muligheten til å se enkeltatomer. Oppfinnelsen av elektronstrålemikroskopet resulterte i en banebrytende utvikling mot høyoppløselige mikroskopiteknikker, der elektroner blir brukt til å undersøke materialer.

Siden 1930-årene har vi visst at en stråle som bare består av nøytrale heliumatomer kan brukes til å undersøke overflateegenskaper. Den største fordelen til He-atomene er den lave energien til strålen, og det faktum at atomene er nøytrale og ikke kjemisk reaktive. Dette betyr at et nøytralt He-mikroskop kan utforske en overflate uten å skade eller gjøre den elektrisk ladet. Dette står i kontrast til de fleste andre høyoppløselige avbildningsteknikker, som for eksempel elektonmikroskopi. Det er derfor mulig å bruke heliumstrålemikroskopi til å undersøke isolatorer, biologiske materialer og skjøre materialer uten at en må forberede prøven først.

I kontrast til diffraksjonsteknikker med nøytral heliumstrålemikroskopi, som har vært kjent siden trettiårene, kan mikroskopet som er presentert i Eders avhandling fungere med en fokusert stråle av He-atomer. Dette høres kanskje enkelt ut, men å fokusere en stråle av nøytrale heliumatomer har vist seg å være utfordrende, og det er bare i de siste årene at dette har blitt teknisk mulig. Heliummikroskopi med romlig oppløsning er derfor ennå et nytt felt.

Eder presenterer konsept og design for et helt nytt mikroskop. Hun bruker en såkalt frittstående soneplate til å fokusere heliumstrålen. Soneplaten er et nanokonstruert mønster av frittstående ringer som spalter strålen av heliumatom, nesten som en linse.

Personalia:
Sabrina Eder er født i 1980 og er oppvokst på Salzburg i Østerrike. Hun fullførte mastergraden i teknisk fysikk ved Graz University of Technology i Østerrike våren 2007. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi siden 2008 i en stilling finasiert av Bergens Forskningsstiftelse. Veiledere har vært Prof. Bodil Holst, lederen av nanofysikkgruppen ved Universitetet i Bergen og Dr. William Allison ved Cavendish Laboratory, University of Cambridge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.02.2012, kl. 12.15. Oppgitt emne: «Use of adaptive optics in telescopes»
Sted: Rom 546, Insttutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.03.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Realfagbygget. Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Sabrina Eder, 55 58 83 26, epost: sabrina.eder@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.