Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Tragiske barnedødsfall på landsbygden i Burkina Faso

Abdoulaye Hama Diallo   

Abdoulaye Hama Diallo disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Perinatal and infant mortality in rural Burkina Faso: a prospective community-based cohort study”.

Burkina Faso er et lite land i hjertet av Vest-Afrika med svakt statsapparat, og statistiske opplysninger om dødelighet under svangerskapet og i løpet av de fem første leveårene er unøyaktige, spesielt på landsbygden.

For å finne mer nøyaktige opplysninger om dødfødte barn og barnedødelighet i løpet av det første leveåret har vi utført en studie i 24 rurale lokalsamfunn vest i Burkina Faso.

Totalt ble 900 gravide kvinner rekruttert og fulgt opp til barnet deres fylte ett år. Studien påviste en svært ugunstig kontekst. Over 8 av 10 kvinner hadde aldri vært på skolen, kun 25 prosent av landsbyene hadde en helsestasjon, kun 2 av 10 kvinner hadde hatt mer enn 2 svangerskapsundersøkelser og kun 4 av 10 kvinner fødte på et helsesenter. Av 100 kvinner i svangerskap mistet 8 barnet sitt i dødfødsel eller rett etter fødselen. Fem av 100 levendefødte barn døde før fylte 1 måned og 12 av 100 barn døde før deres første bursdag. Studien har vist at risikoen for å miste barnet sitt rundt fødselen var den samme for kvinnene som fødte på et helsesenter som for dem som fødte hjemme. Dette antyder at fødselstilbudet på disse helsesentrene er av dårlig kvalitet. Faktorene som økte risikoen for dødsfall rundt fødselen var å være førstegangsfødende (3 ganger økt risiko), å føde i tørkeperioden (2 ganger økt risiko), og tvillingfødsel (4 ganger økt risiko). Hovedgrunnene til dødsfall de 6 første månedene av livet var infeksjoner og komplikasjoner ved for tidlig fødsel.

Denne studien påviser en av verdens høyeste dødeligheter for spedbarn, og reflekterer et sviktende lokalt helsesystem, kvinners begrensede selvstendighet, samt den utbredte fattigdommen på landsbygden i Burkina Faso. Det haster at myndighetene i Burkina Faso gjør noe med helsesystemet slik det fungerer i disse områdene i dag.

Personalia:
Abdoulaye Hama Diallo er utdannet lege ved Universitetet i Ouagadougou, Burkina Faso (2001) og har en mastergrad i Internasjonal Helse fra UiB. Han har de siste 10 årene arbeidet med helse, overlevelse og barneernæring ved Centre Muraz, en helseforskningsinstitusjon tilknyttet helsedepartementet i Burkina Faso. Flere studier er gjennomført i tett samarbeid med Senter for Internasjonal Helse ved UiB. Han er den første doktorgradsstudenten fra Burkina Faso som forsvarer en doktorgrad i Norge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Achieving MDG-4 in Burkina Faso: Assessment of the current situation and available options of reducing perinatal and infant mortality”.
Sted: Kvinneklinikkens auditorium.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 12.15, Kvinneklinikkens auditorium.

Kontaktpersoner:
Abdoulaye Hama Diallo, tlf. +22670258218, epost: hamadial@yahoo.fr

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.