Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Immaterielle rettigheters påvirkning på innovasjon

Sebastian Derwisch   

Sebastian Derwisch disputerer mandag 17. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“System Dynamics Models for Assessing the Impact of Intellectual Property Rights on Innovation Systems - The case of improved Maize Seed Varieties in Sub-Saharan Africa”.

Systemiske modeller som viser evolusjon av innovasjonssystemer, og som inkluderer kontekst og institusjoner er viktig for å bedømme virkningen av immaterielle rettigheter i innovasjonssystemer. Denne avhandlingen er første steg i å modellere innovasjonssystemer på en kvantitativ måte. Analysene bygger på systemdynamikk for å skape en kausal teori om hvordan immaterielle rettigheter påvirker innovasjonssystemer.

Avhandlingen fokuserer på et eksempel om maisfrø i Afrika. Resultatene illustrerer hvordan immaterielle rettigheter påvirker prosessen av forskning, utvikling og adopsjon av nye frøvariasjoner. Her analyser avhandlingen rollen som immaterielle rettigheter spiller for teknologioverføring og for å bygge tillit til nye innovasjoner.

Personalia:
Sebastian Derwisch studerte skogbruk ved Georg-August-Universitit i Göttingen, Tyskland. Han har vært ansatt hos Consultative Group on International Agricultural Research og arbeidet med immaterielle rettigheter og innovasjonssystemer for flere internasjonale organisasjoner.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Opportunities and hindrances for policy implementation with a focus on property right systems for seeds".
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2012, kl. 13.15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Sebastian Derwisch , epost: sebastian.derwisch@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.