Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Munnhulebakterier som invaderer kroppens celler

Gabriela Dabija_Wolter   

Gabriela Dabija-Wolter disputerer torsdag 21. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Interactions between Fusobacterium nucleatum and Primary Human Oral Cells – In vitro Studies in Monolayer and Organotypic Culture Models”

Tannbelegg i overgang mellom tenner og tannkjøtt kan sette i gang betennelsesprosesser og medføre at tenner løsner (periodontitt). Periodontitt er en kompleks sykdom der mikroorganismer, genetiske faktorer hos pasienten (verten) og miljøfaktorer kan ha betydning.

Gabriela Dabija-Wolter har studert hvordan en vanlig bakterie i tannbelegget, Fusobacterium nucleatum, kan virke sammen med celler og vev fra munnhulen. Denne bakterien er viktig i utviklingen av tannbelegg fordi den også binder seg til mange forskjellige bakterier i tillegg til at den fester seg til og invaderer celler og vev.

For å forstå bedre hvordan bakteriene bidrar til vevsødeleggelse, benyttet Dabija-Wolter en tredimensjonal modell med celler fra prøver tatt fra pasienter i forbindelse med visdomstenner som skulle trekkes. Celler i denne modellen ble i laboratorieforsøk utsatt for bakterier og responderte både ved at noen celler døde, mens andre fortsatte å dele seg. De øverste cellelagene fungerte som en barriere og eliminerte infeksjonen.
Hun fant ut at F. nucleatum kan invadere celler (fibroblaster) fra tannkjøtt og periodontalligament, celler som er ansvarlige for dannelse av bindevev i tannfestet.

Dabija-Wolter videreutviklet modellen slik at den ble mer lik den delen av tannkjøttet som ligger mot tennene. Dette gir nye muligheter for å forstå mekanismer mellom bakterier og vert i forbindelse med periodontitt.

Personalia:
Gabriela Dabija-Wolter ble født (1971) i Romania. Hun ble utdannet som tannlege (1997) ved Det odontologiske fakultet, ”Carol Davila” Universitetet, Bukarest, Romania. Hun arbeidet som tannlege til hun kom til Norge som kvotestudent i 2005 og var fra 2006 til 2011 ansatt som stipendiat ved Gades institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: “Host-pathogen interactions in periodontal disease and health.”
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Gabriela Dabija-Wolter, tlf. 97 46 33 27, epost: gabriela.dabija@student.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.