Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Adsorpsjon og bergarter: Implikasjoner for CO2-lagring

Phan Van Cuong   

Phan Van Cuong disputerer fredag 15. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Transport and adsorption of CO2 and H2O on calcite and clathrate hydrate”

Doktorgradsarbeidet til Phan Van Cuong var en del av SSC Ramore-prosjektet som tar sikte på å utvikle teknologi for risikovurdering, overvåking og forbedring av CO2 lagret i undergrunnen. På nåværende tidspunkt har Norge to prosjekter for lagring av CO2 i akvifer, Sleipner- og Snøhvitfeltene. Pilotprosjekter har nylig blitt startet i USA samt at et storskala industrielt prosjekt er startet i Salah, Algeri.

Injeksjon av CO2 skjer i porøse bergarter, som gjør vekselvirkninger og reaksjoner mellom CO2 og, vann og mineraler særdeles viktige. Transport og adsorpsjon av vann og karbondioksyd på kalsitt under injeksjon og lagring av CO2 i karbonatdominerte akvifer ble undersøkt ved hjelp av kvantekjemiske og molekylærdynamiske metoder.

Elektrostatiske interaksjoner er kjent for å ha en dominerende rolle i vekselvirkningene for komponenter som vann og karbondioksyd. Delladningene til kalsitt i vann ble justert via metoden for Electrostatic Potential Fitting. Resultater fra molekylærdynamiske simuleringer viste at transport og adsorpsjon av CO2, samt grenseflatestabiliteten, ble kraftig påvirket av både temperatur og tilstedeværelsen av kalsitt og gasshydrater.

Videre har temperaturen også en dramatisk effekt på formen og volatiliteten av grenseflaten mellom vann og karbondioksyd. Siden grenseflaten bestemmer overflate-spenningen mellom fasene har denne effekten store implikasjoner for multifasestrømninger under injeksjon og lagring av karbondioksyd i akvifer.

Personalia:
Phan Van Cuong ble født i 1975 og kommer fra Vietnam. Han tok sin bachelorgrad i fysikk ved Vinh Universitetet i Vietnam, og fullførte mastergraden i nanofysikk ved Nano Applied Physics Laboratory, Kyungpook National University, Sør Korea i 2008. I 2009 ble han tildelt stipend fra NFR, og startet på ph.d.-studiet ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The principles of osmotic power"
Sted: Rom 292, IFT

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 10.15, Auditorium 307 ’Pi’, Carl L. Godskes hus

Kontaktpersoner:
Phan Van Cuong, 5558 2881, epost: Phan.Cuong@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.