Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mikroskopisk strømningsmodell for oljeutvinning

Saeed Fallah Bolantaba   

Saeed Fallah Bolantaba disputerer fredag 27. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

«Mechanistic Network Modeling of Water-based Enhanced Oil Recovery Methods»

Et hydrokarbonreservoar består av porøse bergarter hvor olje, vann og gass kan være tilstede samtidig i smale kanaler. Ved tradisjonelle produksjonsmetoder blir en betydelig mengde olje liggende igjen i reservoaret. Gjennom tiden er flere alternative metoder utviklet for å øke oljeproduksjonen. En hovedgruppe av metoder hvor forskjellige kjemiske komponenter blir injisert i reservoaret betegnes vannbasert økt oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery, EOR). Kjemikaliene introdusert i reservoaret, avhengig av valgt metode, forårsaker en serie av fysiske prosesser som påvirker interaksjonen mellom bergart og væske. Den tilhørende endring i bergart-/væskeegenskaper kan hjelpe/øke oljestrømningen mot produksjonsbrønnene.

Det er forskjellige utfordringer knyttet til bruk av vannbaserte EOR metoder. Selv om omfattende forskning er utført for å undersøke effektivitet av metodene på forskjellige bergarter, er mekanismene bak de observerte forbedringene i oljeutvinning fremdeles ikke godt forstått.

I dette forskningsarbeidet har Bolandtaba utviklet en tredimensjonal modell for å undersøke hvordan forskjellige vannbaserte EOR metoder påvirker væske/bergart interaksjonen. I modellen er det åpne rommet i bergarten fremstilt på mikroskopisk skala som et sammenkoblet nettverk av kanaler og porer. Studiet presenterer en ny metodikk for modellering av vannbaserte EOR prosesser og for formulering av de assosierte strømningsfunksjonene.

Modellen er brukt spesielt til å undersøke mekanismene relaterte til injeksjon av Linked Polymer Solution (LPS). LPS består av nano-skala polymerpartikler i vannfasen som kan blokkere de smale porekanalene i reservoarbergarten og omdirigere vannstrømen mot uprodusert olje. Effektiviteten til denne EOR metoden er studert ved forskjellige reservoarforhold. Modellen som er utviklet i dette arbeidet kan brukes som et verktøy for å forbedre vår forståelse av flerfasestrømning under bruk av forskjellige vannbaserte EOR metoder.

Personalia:
Saeed Fallah Bolantaba ble født i april 1980 i Someehsara, Iran. Han tok en bachelorgrad som Chemical Engineer i 2001 ved University of Teheran. I 2004 fullførte han en mastergrad i Petroleum Engineering ved Technical University of Delft i Nederland. Saeed Fallah Bolantaba har jobbet som reservoaringeniør i det nasjonale olje- og gasselskapet i Iran fra 2004 til 2007. I 2007 begynte han på et 3-årig doktorgradsprogram ved Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR), Universitetet i Bergen. Siden september 2010 har han jobbet som reservoaringeniør i Statoil.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Environmental impact of oil spills: What have we learnt from Exxon Valdez and Deepwater Horizon?»
Sted: Rom 4060, Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Saeed Fallah Bolantaba, tlf. 48351219, epost: saeed.fallah@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.