Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Diskusjoner om familielov i Iran

Marianne Bøe   

Marianne Bøe disputerer fredag 14. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Debating Family Law in Contemporary Iran: Continuity and Change in Women’s Rights Activists’ Conceptions of Shari‘a and Women’s Rights”.

Spørsmålet om hvorvidt shari‘a og kvinners rettigheter kan kombineres er svært omstridt og diskuteres flere steder i dag, også i Den islamske republikken Iran. Avhandlingen ser på iranske kvinnerettighetsaktivisters oppfatninger av shari‘a og kvinners rettigheter slik de kommer til uttrykk i deres diskusjoner av familielov.

Siden begynnelsen av 1900-tallet har det vært ulike forsøk på å utforme muslimsk familielov i Iran. ”Lovforslaget til familiens beskyttelse” (Layehe-ye hemayat-e az khanevadeh) er det siste utspillet, og har vært gjenstand for offentlig debatt siden det ble introdusert for den iranske nasjonalforsamling i 2007. Behandlingen av ulike ekteskapspraksiser har vært blant de mest omdiskuterte temaene. Ett av flere kontroversielle spørsmål har vært hvorvidt en mann har ubegrenset rett til å ta mer enn en kone, eller om han er avhengig av sin første kones samtykke. I tillegg har lovregulering av medgift og midlertidig ekteskapsordning blitt diskutert. Flere kvinnerettighetsaktivister har deltatt i debatten, noe som har bidratt til at lovforslaget har blitt både utsatt og endret.

Avhandlingen bygger på intervjuer og samtaler med flere iranske kvinnerettighetsaktivister i Iran og noen bosatt i Europa, samt studier av lovtekster, filmer, og internettsider hvor ekteskapsordninger og familielov blir omtalt. Avhandlingen viser at iranske kvinnerettighetsaktivister har svært ulike syn på og tilnærminger til familielov. Spørsmålet om autoritet er en grunnleggende del av familielovdiskusjoner, og aktivistene baserer sine argumenter på både islam og iransk historie for å legitimere sine syn. I diskusjoner om familielov representerer krav om å iverksette shari‘a og kvinners rettigheter ikke nødvendigvis motsetninger, men blir også kombinert. Avhandlingen gir innblikk i på hvilke måter framtredende kvinnerettighetsaktivister både viderefører og endrer teologiske diskusjoner om islam i Iran i dag.

Personalia:
Marianne Bøe er født i Stavanger i 1977. Hun er cand.philol. med hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2003. Bøe har vært ansatt som stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) fra 2008 til 2012, og i denne perioden har hun også undervist i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR). Bøes doktorgrad er den første som avlegges ved SKOK.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Compare the evolution of family law in Iran with that of Morocco and explain why family law reform succeeded in Morocco but has stalled in Iran».
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Marianne Bøe, +47901 49267, epost: marianne.boe@skok.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.