Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Langtidsprognose ved kronisk glomerulonefritt

Rune Oskar Bjørneklett   

Rune Oskar Bjørneklett disputerer torsdag 15. mars for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Long-term prognosis in chronic primary glomerulonephritides”

Avhandlingen bygger på epidemiologiske studier der Bjørneklett har vurdert risiko for kreftsykdom og ødeleggelse av transplanterte nyrer hos pasienter med nyresykdommene membranøs nefropati og IgA nefropati. I tillegg har Bjørneklett studert en japansk modell som brukes for å vurdere IgA nefropati-pastienters risiko for å utvikle alvorlig nyresvikt, og funnet at modellen kan brukes for å vurdere risiko for alvorlig nyresvikt også hos norske pasienter.

Bjørneklett peker på immunologiske mekanismer som mulig forklaringsperspektiv til den observerte sammenhengen mellom kreftsykdom og membranøs nefropati. Det er grunn til å tro at bestemte immunologiske prosesser er avgjørende for at enkelte krefttyper kan føre til utvikling av nyresykdom. Også sammenheng mellom immundempende medikamenter og utvikling av kreftsykdom diskuteres i forskningsarbeidet. I sin siste artikkel viser Bjørneklett at hissig sykdomsaktivitet hos IgA nefropati pasienter gir økt risiko for ødeleggelse av transplantert nyre. I følge Bjørneklett skyldes denne sammenhengen sannsynligvis at ved spesielt aggressive tilfeller av IgA nefropati angripes først pasientens egne nyrer og senere også den transplanterte nyren.

Forskningsarbeidet til Bjørneklett og hans kolleger er av betydning for diagnostikk, oppfølgning og behandling av pasienter med membranøs nefropati og IgA nefropati.

I avhandlingen blir data fra Norsk Nyrebiopsiregister benyttet. Registeret er lokalisert ved Haukeland Universitetssykehus og er i dag verdens største aktive nyrebiopsiregister. Data fra Kreftregisteret (Oslo) og Norsk Nyresvikt Register (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet) er også brukt.

Personalia:
Rune Oskar Bjørneklett er født i 1966 og oppvokst i Oslo. Han er utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen 1991 og er spesialist i indremedisin og nyresykdommer. Fra 2003 har han arbeidet som overlege ved nyreseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og fra 2009 også som stipendiat ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Bjarne Iversen og biveiledere har vært førsteamanuensis Bjørn Egil Vikse og professor Einar Svarstad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.03.2012, kl. 10.30. Oppgitt emne: Cancer etter nyretransplantasjon – forebygging og tiltak i behandlingen
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.03.2012, kl. 12, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Rune Bjørneklett, tlf 920 38997, epost: rune.bjoerneklett@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.