Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Lys-forplantning i hud

Anak Bhandari   

Anak Bhandari disputerer fredag 11. mai for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Modelling and measurements relevant for transport of polarized light in skin tissue”

Elektromagnetisk stråling i det ultrafiolette, synlige, og infrarøde bølgeområde er nyttig i medisinsk diagnose og behandling, for eksempel i fotodynamisk terapi for behandling av basalcellekreft og i laserkirurgi. I disse anvendelsene spiller absorpsjon og spredning av lys en viktig rolle. Med kjennskap til absorpsjon- og spredningsegenskaper for hudvev kan man få informasjon om hudens tilstand ved å måle lys som spres tilbake fra ulike lag i huden. Bruk av polarisert lys gjør det mulig å bestemme størrelse og form til de elementer i huden som sprer lyset.

Anak Bhandari har i sitt doktorgradsarbeid gjort detaljerte undersøkelser av lysspredning fra en standardflate for refleksjon som er mye brukt til kalibrering av optiske instrumenter. Nøyaktig kalibrering avhenger av god kjennskap til hvordan en slik standard refleksjonsflate reflekterer lys for ulike innfallsvinkler, bølgelengder og polarisasjonstilstander. Bhandaris undersøkelser viser at mengden av reflektert lys avhenger sterkt av polarisasjonstilstanden, spesielt for store innfalls- og observasjonsvinkler. Målingene viser at de modeller som brukes i dag til å beskrive en standard refleksjonsflate ikke er gode nok, og at kvaliteten på optiske kalibreringer kan forbedres ved å benytte resultatene fra Bhandaris undersøkelser.

Bhandari har også modellert spredning og absorpsjon fra partikler av ulik størrelse i menneskets hudvev, som kan brukes til å bestemme hudens absorpsjons- og spredningsegenskaper. Disse egenskapene danner grunnlag for å beregne hvor mye lys som trenger ned i forskjellige lag av huden, og hvor mye som spres tilbake fra huden. Førstnevnte er viktig for å beskrive fotobiologiske prosesser, og sistnevnte kan ha stor diagnoseverdi.

Personalia:
Anak Bhandari er født og oppvokst i Nepal. Han har cand.scient.-graden i kosmisk geofysikk ved Universitetet i Tromsø 1998 og begynte som stipendiat ved Institutt for fysikk i juli 2007. Han var veiledet av professor Jakob Stamnes og 1. amanuensis Øyvind Frette ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Siden august 2010 har han vært ansatt som overingeniør ved Geofysisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.12.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: Measurements of lightning
Sted: Rom 546, Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2012, kl. 13.15, Auditorium 307 (’’Pi”), Carl Godskes hus, Johannes Bruns gate 12

Kontaktpersoner:
Anak Bhandari, 55 58 26 42, epost: Anak.Bhandari@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.