Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Imperier, stater og diasporaer på Afrikas horn

Samson Abebe Bezabeh   

Samson Abebe Bezabeh disputerer fredag 14. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Subjects of Empires/Citizens of States: Yemenis in the Port of Djibouti and its Hinterland”.

Avhandlingen bygger på etnografisk og historisk forskning på yemenittiske diasporasamfunn i to land på Afrikas horn, Dijbouti og Etiopia. Den utfordrer en hittil dominerende oppfatning om at migranter rundt det Indiske hav utelukkende kan ses som biprodukter av personlige forbindelser eller lokale hav- og kystsystemer.

Abebes arbeid vektlegger at vår forståelse av migrantgrupper må pløye dypere enn migranters forbindelser eller kulturelle strategier. Et argument i avhandlingen er at kosmopolitanisme og det beslektede begrepet hybriditet, begge sett som resultater av migranters nettverksarbeid, i større grad kan forstås som et resultat av akademiske tenkemåter og den nyliberable kapitalismens dominans enn til nåtidige og fortidige realiteter i området. Ved å veve sammen empiriske og teoretiske argumenter viser Abebes forskning at stater og imperier i stor grad strukturerer migranters liv. Statene vedvarer å fungere som rammer i deres liv, i tillegg til at diasporagruppene over tid blir inkorporert i stater. Dette arbeidet viser også at på tross av en endret verdensorden, bør ikke moderne nasjonalstater analyseres som vesensforskjellig fra førmoderne og antikke statsdannelser.

Abebe viser i sitt arbeid at det antikke vedvarer i det moderne og påvirker yemenitters liv, samt at migranter deltar i praksiser som relaterer seg til formasjoner forut for nasjonalstatsdannelsen: Den moderne verden er et sted hvor fortid nedarves. Gitt dette kan en heller ikke gå ut fra at framtidig utvikling nødvendigvis vil føre til kosmopolitanisme. Videre, ved å argumentere for et perspektiv som ikke utelukkende anerkjenner flyt og forbindelser, viser denne forskningen den analytiske viktigheten av klasse, statsborgerskap og etnisitet for enhver forståelse av diasporagrupper.

Personalia:
Samson Abebe Bezabeh kommer fra Etiopia og har deler av utdannelsen sin fra Addis Ababa University. Siden 2006 har han vært student ved Institutt for sosialantropologi, UiB, og har gjennomført master- og doktorgraden her. Abebe har publisert en rekke arbeider knyttet til interaksjonen mellom stat og samfunn, samt til relasjoner mellom kristne og muslimer. Blant annet har hans artikkel “Citizenship and the Logic of Sovereignty in Djibouti” vunnet den såkalte African Author Prize i det prestisjetunge tidsskriftet African Affairs.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.12.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Discuss and analyze Yemeni migrant life in the Horn of Africa from a gender perspective employing social network theory. In particular, please construct an analytical framework that would help us understand this aspect of community life”.
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2012, kl. 10.15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Samson Abebe Bezabeh, tlf. 45578985 , epost: samson.bezabeh @sosantr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.