Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mellominntektslandenes plikter overfor de globalt fattige

Nicola Barsdorf   

Nicola Barsdorf disputerer 07.09.2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sør-Afrikas plikt til å støtte helsefaglig forskning for de globalt fattige"

Mange teorier om global rettferdighet aksepterer at svært rike land har visse forpliktelser overfor de globalt fattige, men har vært tause om mellominntektslandenes unike posisjon. Sør-Afrika har betydelig mer ressurser og forskningskapasitet enn lavinntektsland, men sliter likevel med å møte interne behov som høyinntektsland allerede tilfredsstiller. Det er ingen klare retningslinjer for hvilke forpliktelser mellominntektsland bør ha. Dette reiser to spørsmål: 1) Er Sør-Afrika forpliktet til å støtte helsefaglig forskning for de globalt fattige? Og 2) Hvis ja, hvor langt strekker denne forpliktelsen seg?

For å besvare disse spørsmålene, argumenteres det i avhandlingen for at den mest rettferdige måten å fordele knappe helse-forskningsressurser er å prioritere investeringer i dem som har det verst. Dette vil også maksimere total helsegevinst og maksimere likhet i helsetilstand. Når en oppfyller forpliktelser til dem som har det verst, så vil hverken politiske grenser eller nasjonale sympatier være moralsk relevante, og bør derfor ikke bli brukt for å prioritere behovene til noen til fordel for andre. Forpliktelsen overfor dem som har det verst er en spesifikk plikt til livredning, som er så presserende at den overgår rettferdighetsplikter og spesielle plikter overfor medborgere. Når vi godtar denne livredningsplikten flyttes de som har det verst utenfor våre grenser innenfor området for vårt moralske ansvar. På den måte har Sør-Afrika de samme plikter overfor de som har det verst både innenfor og utenfor landets grenser.

Med sine begrensede ressurser er ikke Sør-Afrika i stand til å bistå alle de som har det verst globalt. Avhandlingen foreslår bruk av effektivitetsprinsippet for å prioritere innenfor denne gruppen. Avhandlingen identifiserer hvilke typer helseforskning og hvilke sykdomskategorier som bør ha prioritet i disse gruppene og hvilke av disse som er de mest underfinansierte.

Personalia:
Nicola Barsdorf født i Zimbabwe og oppvokst i Sør-Afrika. Hun har en MHS i internasjonal helse fra Johns Hopkins School of Public Health (2004) finansiert av Fogarty International Center, NIH. Hun jobbet så med HIV vaksine forskningsetikk i Sør-Afrika, før hun begynte doktorarbeidet ved Senter for Internasjonal Helse, UiB. Etter et to-års stipend ved Department of Bioethics, National Institutes of Health, USA, er Barsdorf nå leder av Research Ethics Unit ved Stellenbosch University.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.09.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: “How to prioritize health research versus health interventions?"
Sted: Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2012, kl. 12:00, Aud. 1, BB-bygget

Kontaktpersoner:
Nicola Barsdorf, tlf: +27 76 114 3043, epost: nicolabarsdorf@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.