Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Alvorlige fødselsskader hos kvinner

Elham Baghestan   

Elham Baghestan disputerer 16. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Epidemiological aspects of obstetric anal sphincter injuries. A population-based study in Norway.”

Alvorlige fødselsrifter defineres som skade av lukkemuskelen og /eller slimhinnen av endetarmen under fødselen. Studier viser at ca. 30 prosent av kvinner med slike skader kan utvikle komplikasjoner i form av ufrivillig passasje av luft og/eller avføring. Alvorlige fødselsrifter har vært registrert i Medisinsk fødselsregister siden registeret ble etablert i 1967. Avhandlingen er i hovedsakelig basert på data fra Medisinsk fødselsregister i Norge, 1967-2008.

Baghestan har undersøkt over 2,2 millioner fødsler registrert i Medisinsk fødselsregister og fant at hyppigheten av de registrerte alvorlige fødselsrifter økte fra 0,5 prosent i 1967 til 4,1 prosent i 2004. Økt risiko for alvorlige fødselsrifter var: mødre over 30 år, førstegangsfødende, mødre med tidligere keisersnitt, afrikanske og asiatiske mødre, mødre forløst med tang eller vakuum og i forbindelse med fødsel av stort barn og fødsel på stor fødeinstitusjon.

Risikoen for alvorlige fødselsrifter i andre og tredje fødsel var generelt lavere, men kvinner med tidligere alvorlige fødselsrifter hadde høyere risiko for gjentakelse i både andre og tredje fødsel. Kvinner med og uten tidligere alvorlige rifter fikk senere like mange barn, men kvinner med tidligere alvorlige rifter ble oftere forløst med keisersnitt ved neste graviditet. Kvinner som hadde en mor eller en søster med alvorlig fødselsrift hadde høyere risiko for å få en alvorlig fødselsrift. Registreringen av alvorlige fødselsrifter i Medisinsk fødselsregister ble også validert og ble funnet å være nøyaktig.

Kunnskap om risikofaktorer danner grunnlag for godt forebyggende helsearbeid. Andelen av alvorlige fødselsrifter i Norge er allerede halvert. Fokuset bør fortsatt være rettet mot forebyggende tiltak samt god diagnostikk og registrering. Kvinner med tidligere alvorlige rifter bør rådspørre lege før neste fødsel.

Personalia:
Elham Baghestan er født i Iran i 1968 og har bodd i Skandinavia siden 1988. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Syddansk universitet i Odense i 1999. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og er overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. I perioden 2008-2011 fikk hun stipend fra Helse og Rehabilitering gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening og var stipendiat ved Institutt for klinisk medisin og Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.03.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Sfinkterruptur ved fødsel: Årsaker, og tiltak for å redusere globale og nasjonale forskjeller.
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas lies vei 72

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2012, kl. 10.30, Kvinneklinikkens auditorium, Jonas lies vei 72

Kontaktpersoner:
Elham Baghestan, tlf. 41144190, epost: elham.baghestan@kk.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.