Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Prediksjon av politiske valgutfall

Sveinung Arnesen   

Sveinung Arnesen vil fredag den 11. mai forsvare sin avhandling ved Universitetet i Bergen ”Leaping into the unknown: Comparing, testing and applying methods of predicting elections”.

For de fleste politiske valg knyttes det spenning til hvordan valgresultatet blir. Denne avhandlingen har tatt for seg tre aktuelle framgangsmåter for å gjøre kvalifiserte gjetninger om framtidige valgutfall, nemlig meningsmålinger, prediksjonsmarkeder og strukturelle prediksjonsmodeller. Hvilket informasjonsgrunnlag baserer disse framgangsmåtene seg på, og hvor nøyaktige er de? Dessuten, på hvilken måte kan man bruke valgprediksjoner til å lære mer om velgernes atferd?

I avhandlingen presenteres blant annet en artikkel med resultatene fra det første norske forsøket med prediksjonsmarked som blei gjennomført i forbindelse med stortingsvalget 2009. Analysen viser at disse valgprediksjonene var mer nøyaktige enn sammenliknbare meningsmålinger. En annen artikkel analyserer meningsmålinger og prediksjonsmarkeder i forkant av de amerikanske presidentvalgene i 2004 og 2008, med fokus på hvordan deres prediksjoner reagerer på utvalgte hendelser underveis i valgkampen. Den tredje artikkelen fokuserer på økonomisk stemmegiving i Norge, og viser at venstresidens oppslutning i etterkrigstiden påvirkes positivt av nivået på landets arbeidsledighet, men svekkes når de sitter i regjering. Basert på denne informasjonen konstrueres en prediksjonsmodell som ved framtidige valg skal teste hvor godt modellen fungerer også på valg vi ikke kjenner utfallet av.

Personalia:
Sveinung Arnesen har en mastergrad i sammenliknende politikk fra 2005, og var i perioden 2007-2011 tilknyttet institutt for sammenliknende politikk. Han arbeider nå som forsker ved UNI Rokkansenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.05.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: Den relative betydningen av økonomiske faktorer, valgkamp og velgernes preferanser for utfallet av norske valg: Teoretiske perspektiver og metodologiske utfordringer
Sted: Auditorium Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2012, kl. 10.15, Auditorium Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Sveinung Arnesen, 99532496, epost: sveinung.arnesen@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.