Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Visualisering av menneskets fysiologi

Paolo Angelelli   

Paolo Angelelli disputerer fredag den 22. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Visual Exploration of Human Physiology: Visualizing Perfusion, Blood Flow and Aging"

De teknologiske fremskritt gjort innenfor medisinsk bildebehandling gjør det i dag mulig å avbilde menneskelige fysiologiske systemer, som blodstrømning, mens de pågår. Slike bildedata utfyller de mer tradisjonelle anatomiske bildedata, men gjør de også større, mer komplekse og mer heterogene. Dermed kreves nye metoder for representasjon og analyse.

I denne oppgaven presenterer Angelelli sine løsninger for å visualisere utvalgte aspekter i tre domener av fysiologi: blodstrømning, blodgjennomstrømning i organer og aldringsprosessen.

For blodstrømning forbedrer Angelelli «side-ved-side»-visualisering av den tubulære blodstrømmen i arteriene. For blodstrømning i organer er det utviklet en ny, interaktiv, visuell løsning som letter og forbedrer analyse og segmentering av gjennomstrømningsdata tatt opp med kontrastforsterket ultralyd. Med hensyn til aldringsprosessen presenteres det to nye løsninger som bidrar til å utforske store datainnsamlinger av gjentatte undersøkelser. I den første løsningen er interaktive, visuelle analysemetoder benyttet for å utforske og analysere data fra kohortstudier. I den andre løsningen fokuseres det på guidet utforskning av gjentatte ultralydundersøkelser.

Nytteverdien av alle løsningene er demonstrert gjennom kasusstudier.

Personalia:
Paolo Angelelli er født i 1981 og oppvokst i Italia. Han tok mastergraden i Informatikk ved Universitetet i Bologna, Italia, i 2007. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen siden januar 2008, med fokus på medisinsk visualisering.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.06.2012, kl. 10.00. Oppgitt emne: «Visualization of Graphs in Natural Sciences»
Sted: Rom 3137, Høyteknologisenteret i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2012, kl. 09.00, Store auditorium, 2. etasje, Datablokk, Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Paolo Angelelli, epost: paolo@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.