Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Identifiseringsbrikker sårbare mot visse angrep

Mohammad Reza Sohizadeh Abyaneh   

Mohammad Reza Sohizadeh Abyaneh disputerer onsdag 8. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Security Analysis of Lightweight Schemes for RFID Systems"

RFID (Radio Frequency Identification) er en teknologi som muliggjør å identifisere objekter automatisk og trådløst ved bruk av radiobølger. Dette oppnås ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker som kan festes til objekter som for eksempel et produkt, et dyr eller en person. RFID-brikker benyttes på mange områder, blant annet innen logistikk, samferdsel som bompengeringer og billettsystemer, helse som lokalisering av utstyr og pasienter og betalingssystemer.

RFID-brikkene inneholder ofte viktige identifikasjonsdata som kan avleses av RFID-lesere. Imidlertid kan det også være problematisk når brikker leses ulovlig og disse dataene misbrukes. Det kan resultere i redusert personvern eller sikkerhet i RFID-systemer.

Den dårlige nyheten er at ulovlig lesing ikke er så vanskelig å utføre og hvem som helst kan lese identifikasjonsdata på RFID-brikker med en enkel og billig RFID-leser. Det skyldes at de fleste RFID-brikker er relativt billige og derfor har begrenset evne til å implementere vanlige sikringstiltak slik som kryptering. Tvil om sikkerhet har hindret utstrakt bruk av RFID-brikker og medført at både USA og EU investerer i forskningsprosjekter for å finne gode sikkerhetsløsninger.
Sikkerhetsløsninger kalles ”lettvektssikkerhetsprotokoller” fordi de forsøker å motvirke den begrensete kapasiteten til RFID-brikker. Men et spørsmål som melder seg her er hvor sikre disse protokollene egentlig er.

Sohizadeh Abyanehs oppgave handler om hvordan man kan analysere sikkerheten til lettvektssikkerhetsprotokoller i RFID systemer. Han har analysert noen av disse protokollene og vist at de er sårbare mot visse angrep og ikke like sikre som forventet.

Personalia:
Mohammad Reza Sohizadeh Abyaneh er født i 1980 og oppvokst i Iran. Han tok mastergraden i IKT- sikkerhet ved Universitetet i Sharif, Iran, i 2005. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen siden januar 2009, med fokus på informasjonssikkerhet i RFID systemer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.03.2012, kl. 14.00. Oppgitt emne: “Identitet basert krypteringssystemer"
Sted: Rom 3137, Høyteknologisenteret i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.08.2012, kl. 16.00, Store auditorium, 2. etasje, Datablokk, Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Mohammad Reza Sohizadeh Abyaneh, + 47 457 81 120, epost: reza.sohizadeh@ii.uib.no, sohizadeh@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.