Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Størrelsen betyr noe for fiskeriene

Fabian B. Zimmermann   

Fabian B. Zimmermann disputerer fredag 2. september 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The value of size – bioeconomic consequences of size-dependent pricing and fishing-induced evolution”.

Fiskens vekt og størrelse er viktig for fisken selv så vel som for fiskeriene. I fiskebestandene, har større individer en høyere sjanse til å overleve og de har større reproduktiv suksess. Dessuten må de også investere mer energi i vekst, og derfor virker evolusjonær utvelgelse inn på disse trekkene. Fiskedødeligheten kan defor føre til evolusjonære endringer og tilpasninger i vekst, størrelse og kjønnsmodning. På den annen side er større fisk ofte mer verdifull for fiskerne enn småfisk, og de får en høyere pris per vektenhet for storfisken, og de er foretrukket av fiskerne.

Konsekvensene av slike prisforskjeller for økonomisk optimale fiskerier er hovedtemaet i dette studiet. Prisdata fra norske fiskerier ble analysert for å fastslå hvordan fiskens kroppsstørrelse påvirket prisene. Denne informasjonen ble brukt til å modellere hvilken innflytelse dette hadde på fiskeriene av sild og makrell, og hvordan høstingen kan forbedres i lys av dette. Videre evaluerer også Zimmermann hvordan evolusjonære endringer i kjønnsmodningsalder og vekst på grunn av fiske vil kunne påvirke de langsiktige inntektene av fiskeriene.

Zimmermann konkluderer med at i flere av de norske fiskeriene har fiskestørrelsen en betydelig innflytelse på prisen. Samtidig tyder resultatene på en effekt av størrelsesavhengige priser på en optimal høstingsstrategi. Særlig når prisen per vektenhet øker med størrelsen blir fiskedødeligheten som maksimerer grunnrenten lavere enn ved når en konstant pris er antatt. I motsetning til dette viser det seg at fiskeri-induserte evolusjonære endringer er uten større økonomisk betydning. Men de potensielle økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser innbyr fremdeles til en forsiktig tilnærming til evolusjonære effekter av fiskeri.

Personalia:
Fabian Benjamin Zimmermann er født i 1983 og oppvokst i Bern, Sveits. Han har en mastergrad i zoologi fra Universitetet i Bern i 2007, og har siden høsten 2008 arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.08.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: Ecological effects of fishing
Sted: K3, 1 etasje, Biobyggene blokk B, Thormøhlensgt. 53

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.09.2011, kl. 10.15, , Høyteknologisenteret i Bergen, Stort auditorium

Kontaktpersoner:
Fabian Zimmermann, epost: Fabian.Zimmermann@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.