Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Tillit, sosialt liv og politiske prosesser i Guatemala

Margit Ystanes   


Margit Ystanes disputerer fredag 03.06.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Precarious Trust. Problems of Managing Self and Sociality in Guatemala”

Avhandlingen er en antropologisk utforskning av dannelsen av tillit og mistillit i guatemalanske kontekster. Mer spesifikt undersøkes det hvordan dannelsen av tillit og mistillit henger sammen med lokale forståelser av menneskers selv og sosiale relasjoner, både i intimsfæren og i den offentlige sfæren.

Tillit er noe allmennmenneskelig, og utgjør et viktig grunnlag for sosialt liv i alle samfunn. Den dannes likevel på måter som varierer fra samfunn til samfunn. Avhandlingen viser at vår forståelse av hvordan tillit oppstår kan bedres gjennom å utforske dette fenomenet i spesifikke kontekster. Ystanes viser med eksempler fra Guatemala at grunnleggende forståelser om selv, nærhet og den sosiale orden legger sterke føringer på dannelsen av tillit og mistillit både i nære relasjoner og i det politiske feltet.

Tillit studeres først og fremst av filosofer, statsvitere, økonomer og sosiologer, og det finnes en rekke tilnærminger til temaet. Det er imidlertid liten enighet om hva vi faktisk vet om tillit. Innen den antropologiske forskningen har tillit fått liten oppmerksomhet, selv om tilstedeværelsen av mistillit ofte kommer tydelig fram i studier av fattigdom, rasisme, vold og sosial eksklusjon. Avhandlingen viser derimot at antropologiske analyser av sosialt liv og samfunnsdannelse kan bidra til å utvikle vår kunnskap om hvordan tillit og mistillit dannes.

Personalia:
Margit Ystanes har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2003). Hun er universitetsstipendiat i Latin-Amerikastudier (inkl. Karibia) ved Institutt for Sosialantropologi, UiB, og tilknyttet forskningsgruppen ”Poverty Politics- Current Approaches to its Production and Reduction”. Ystanes har bakgrunn fra studier i engelsk og litteraturvitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Contextualizing the Trusting Subject as 'Local Ontology': Connecting the Theoretical Matrix with the Guatemala Ethnography”
Sted: auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1, UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 11:15, auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1, UiB

Kontaktpersoner:
Margit Ystanes, tlf 99 25 09 03, epost: margit.ystanes@sosantr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.