Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Politikk i kinesiske museer

Heng Wu   

Heng Wu disputerer fredag 30. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Museum and Change: Regional Museums in the People’s Republic of China”

Avhandlingen er en analyse av politisk endring I Kina og dens innvirkning på museumrepresentasjon i landet.

Heng Wu har studert de dramatiske endringer som kinesiske museer opplevde fra 1949, da Folkerepublikken Kina ble grunnlagt, og fram til i dag. Fokuset i Wus avhandling er sammenhengen mellom museale og politiske endringer.

Wu vurderte seks regionale museer i fire regioner i Kina. Sentrale problemstillinger og begreper inkluderer: Representasjon og identitet, mangfold og enhet, regionen og nasjonen, kulturell turisme og regional utvikling.

Wus funn belyser den sterke politiske påvirkningen på de regionale museene og den betydelige rollen som styresmakter – både lokale og sentralt – i Kina har spilt i forhold til representasjoner av enkelte etniske grupper. Funnene viser at museene har vært viktige for spredning av nye politiske retningslinjer.

Personalia:
Heng Wu er født i Kina i 1979. Hun tok sin mastergrad i Screenwriting for Multimedia ved Universitetet i Bergen i 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: "What are the key challenges facing Chinese Regional Museums in the next decade and how can they be addressed?"
Sted: Auditorium, 1. etg., Bergens Sjøfartsmuseum.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 10.15, Auditorium, 1. etg., Bergens Sjøfartsmuseum.

Kontaktpersoner:
Heng Wu, 959 48724, epost: heng.wu@infomedia.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.