Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Urininkontinens er vanlig i svangerskap og etter fødsel

Stian Langeland Wesnes   

Stian Langeland Wesnes disputerer onsdag 26.oktober 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Incidence, prevalence and risk factors.”

Over halvparten av alle gravide opplever urininkontinens (ufrivillig urinlekkasje) i svangerskapet, og ca. hver tredje førstegangsfødende er inkontinent etter fødsel. Vektreduksjon etter fødsel kan redusere risikoen. Dette er hovedkonklusjonene i doktoravhandlingen til Stian Langeland Wesnes, der han har undersøkt hyppighet og risikofaktorer for urininkontinens i forbindelse med svangerskapet i den største studien som er blitt utført til nå på dette feltet.

Forekomsten av nyoppstått urininkontinens under svangerskap og etter fødsel varier betydelig i ulike studier. En rekke risikofaktorer for inkontinens er kun delvis undersøkt. Blant annet er det grunn til å tro at økningen i inkontinens under svangerskapet skyldes vektoppgang i svangerskapet, men dette er ikke blitt godt undersøkt i tidligere studier.

Over 43 000 gravide kvinner fra Den norske mor og barn-undersøkelsen inngikk i studien, og 46 % av disse ble inkontinent for første gang i løpet av svangerskapet. Økende alder, økende BMI og økende antall fødsler var risikofaktorer for urininkontinens både før- og under svangerskapet.

I en delstudie av 12 000 førstegangsfødende kvinner som var kontinente før svangerskapet, hadde kvinner som var inkontinent og kontinent under svangerskapet lik risiko for inkontinens etter keisersnitt sammenlignet med vanlig vaginal fødsel. Det er derfor ikke grunnlag for å anbefale keisersnitt til kvinner med inkontinens under svangerskapet for å unngå senere urininkontinens.

Vektøkning under svangerskapet påvirket i liten grad risikoen for urininkontinens under svangerskapet og etter fødsel. Å gå ned i vekt etter fødselen ser imidlertid ut til å være viktig både for å unngå inkontinens og for å gjenvinne kontinens seks måneder etter fødselen. I dag er bekkenbunnstrening kvinners eneste behandling mot inkontinens i denne situasjonen. Klarer kvinnene i tillegg å gjenvinne vekten fra før graviditeten i løpet av de første seks måneder etter fødselen, kan dette trolig ha stor betydning.

Personalia:
Stian Langeland Wesnes er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Han har legeutdanning fra NTNU i 2004, og har siden hatt deltidsstilling som forsker ved Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, siste årene som stipendiat finansiert av Helse Vest. Han har også arbeidet innen indremedisin, siden som allmennlege, og er nå fastlege ved Krambua Legesenter i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.10.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: Hvordan kan urininkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel forebygges?
Sted: Auditorium 1, BBB, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2011, kl. 10.15, Auditorium 1, BBB, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Stian Langeland Wesnes, tlf.: 970 46318, epost: stian.langeland@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.