Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Karakterisering av karbonatbergart

Bartek Florczyk Vik   

Bartek Florczyk Vik disputerer 15.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Characterization and Representative Elementary Volume for a Vuggy Carbonate”

På grunn av karbonatenes biologiske opphav, lokale avsetning og diagenese er disse bergartene ofte mer heterogene sammenliknet med sandsteinsbergarter. Dette resulterer i heterogen strømningsmønster for fluider og variasjon av petrofysiske egenskaper. Siden store deler av verdens oljereserver antas å finnes i nettopp karbonatreservoarer er bedre kunnskap om karbonatbergarter av stor betydning.

Vik har undersøkt ”vuggy” karbonat, en type heterogen karbonatbergart som forekommer i oljereservoar. Denne karbonatbergarten inneholder hulrom som i stor grad påvirker gjennomstrømningen av væske.

Vik har fokusert på å bedre forståelsen av strømningsegenskaper i karbonatbergarten gjennom laboratorieforsøk, utvikling av metoder og historietilpassning av modeller. Denne forståelsen er viktig for planlegging og utvikling av metoder for økt oljeutvinning. Dette forskningsarbeidet omfatter også undersøkelser av petrofysiske egenskaper for ulike prøve volum. På grunn av bergartens heterogenitet, er et vesentlig spørsmål hvor mye materiale trengs for å måle et representativt petrofysisk parameter for bergarten. Dette leder til bestemmelse av Representative Elementary Volume (REV) som er det minste volumet som trengs for en representativ måling. Forståelsen av REV er viktig konsept for modellering og planlegging av utvinning fra et oljereservoar. Resultatene i oppgaven gir et bedre grunnlag for hvordan en kan forstå en overgang mellom laboratorium og reservoarskala.

Personalia:
Bartek Florczyk Vik er født i 1977 i Polen og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i reservoarfysikk (2005) ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. I arbeidet med doktorgraden har han vært knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) og Institutt for fysikk og teknologi med veileder professor Arne Skauge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.11.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: Metoder for å oppdage oljeutslipp på havoverflaten
Sted: Rom 4060, Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Bartek Florczyk Vik, epost: bartek.vik@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.