Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Hellige jomfruer i senantikken

Sissel Undheim   

Sissel Undheim disputerer fredag 4. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen

Sanctae Virginitates. Sacred and consecrated virginities in Late Roman Antiquity.

Tema for avhandlingen er forestillinger om hellig jomfrudom blant kristne og ikke-kristne i senantikkens Roma. Tekster fra denne perioden viser at interessen for jomfrudom og de hellige jomfruenes popularitet nådde et høydepunkt mot slutten av 300-tallet.

Undheim tar utgangspunkt i en sammenligning mellom de romerske vestalinnene og de kristne vigslede jomfruene, og understreker deres samtidighet og betydningen av en felles sosial og kulturell kontekst i 300-tallets Roma. Både fysiske og moralske kriterier spilte inn i definisjonen av hvem som kvalifiserte til status som jomfru, men betydningen av disse kriteriene ble vurdert forskjellig i ulike kontekster og viser store spenninger i forestillingene om hvem som representerte de “sanne jomfruene”.

I avhandlingen drøfter Undheim kildenes fremstillinger av jomfrumartyrer, jomfrubruder, gifte jomfruer, enkejomfruer, jomfrumødre, slavejomfruer og artistokratiske jomfruer, kjønnsoverskridende jomfruer, mannlige jomfruer, falske jomfruer og ikke minst falne jomfruer. Alle disse jomfrutypene bidro i konstruksjonen av romernes forestillinger om jomfrudom, og fikk igjen betydning for idealene de hellige jomfruene var ment å legemliggjøre.

Personalia:
Sissel Undheim er født i Stavanger og oppvokst i Oslo og Kristiansand. Undheim ble cand.philol med hovedfag i religionshistorie ved Universitetet i Oslo i 2001. Hun har hatt en rekke lengre opphold ved Det norske institutt i Roma under arbeidet med hovedoppgaven og doktorgradsprosjektet, og har vært tilknyttet prosjektgruppene Theatrum Roma og PROAK (Program for studier av antikkens kristendom). Fra 2008 til 2010 har hun arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Agder. Undheim var redaktør for bindet Romersk religion som kom ut i Bokklubbenes serie Verdens Hellige Skrifter i 2010.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.03.2011, kl. 16:30. Oppgitt emne: “Discuss ideals and accepted norms of male sexuality in Late Roman Antiquity”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.03.2011, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Sissel Undheim, , epost: sissel.undheim@uia.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.