Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Islamsk kvinnefrigjøring i Sudan

Liv Tønnessen   

Liv Tønnessen disputerer fredag 2. desember 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Many Faces of Political Islam in Sudan: Muslim Women’s Activism for and against the State"

Avhandlingen undersøker hvordan politiske aktører i Sudan forstår kvinners rettigheter innenfor islamsk lov. De kvalitative analysene er basert på data som har blitt innsamlet i løpet av 11 feltopphold i Sudan mellom 2006 og 2011. Arbeidet identifiserer 3 viktige strømninger aktive i det politiske feltet: islamister knyttet til statsmakten, islamske feminister, og salafister. Avhandlingen hevder at disse 3 muslimske grupperingene har konkurrerende islam-inspirerte syn på kjønnsrelasjoner. Islamister i staten opprettholder en forestilling om kjønnsrettferdighet, ikke likestilling. De påkaller islamske, ikke sekulære, løsninger på muslimske kvinners problemer og utfordringer.

Islamister hevder at kvinner og menn skal ha ulike rettigheter når det kommer til ekteskap, skilsmisse, arv, og barnefordeling; men full likestilling med hensyn til utdanning, arbeid, politisk og militær deltakelse. Islamske feminister fremmer ideen om likestilling mellom menn og kvinner i alle livets aspekter: i familien, i samfunnet og i staten. Salafistene fremmer derimot en ide om streng segregering mellom menns og kvinners rettigheter, roller og livsførsel. Dette synet er betraktelig mer konservativt enn den kjønnspolitikk islamistene har praktisert de siste 22 årene. Hovedkonklusjonen er at alternativene som presenteres til dagens islamske stat i Sudan ikke er sekulære, men heller konkurrerende tolkninger av islam. Dermed forkastes vestlige antakelser som hevder at sekularisme er den eneste veien til kvinnefrigjøring.

Islamske feminister i Sudan finner belegg for sitt syn på likestilling i Koranen og hevder dessuten at islam er årsaken til kvinners frigjøring. Men det er viktig å ikke demonisere den islamske staten samtidig som man romantiserer den politiske opposisjonen. Salafistene er et eksempel fra opposisjonen som agiterer for en islam-inspirert kjønnsideologi som diskriminerer kvinner i betraktelig større grad enn den islamske staten noensinne har implementert.

Personalia:
Liv Tønnessen (f.1978) er Cand.Polit med hovedfag i sammenliknende politikk fra UiB. Hun har hatt lengre opphold i Sudan, Syria og Libanon. Tønnessen har vært ansatt ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) siden 2006 som koordinator av forskingsprogrammet Politics of Faith, stipendiat og forsker. Veiledere har vært Siri Gloppen, professor på institutt for sammenliknende politikk og forskningsdirektør på CMI, og Knut Vikør, professor på institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: "How to account for the centrality of contests relating to women's rights in projects of islamization?"
Sted: Ulrike Pihls hus Prof. Keysersgate

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2011, kl. 10.15, Ulrike Pihls hus Prof. Keysersgate

Kontaktpersoner:
Liv Tønnessen, tlf: 90224104, epost: liv.tonnessen@cmi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.