Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Lysmålinger av alger i havet fra verdensrommet

Øyvind Svensen   

Øyvind Svensen disputerer fredag 9. desember for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandligen:

“Elastic and inelastic scattering by algae.”

Alger er grunnlaget for alt liv i havet og 45 prosent av all oksygen som blir produsert på jorden blir produsert av alger. Det finnes alger i alle verdens hav og innsjøer. Dette gjør at en overvåking av mengden, tilstanden og hvor algene befinner seg i havet er en viktig, men vanskelig oppgave. Alger er veldig små, fra noen få mikrometer opp til 100 mikrometer, og veldig forskjellige. Noen har en sfærisk form, mens andre kan være lange og smale. Noen har ikke cellevegg, mens andre igjen har en cellevegg laget av glass. Disse forskjellene gjør at lyset som treffer algene vil spres på forskjellige måter, og at det derfor i prinsippet er mulig å skille ulike algetyper fra hverandre ved å måle det spredte lyset fra algene.

Ved hjelp av satellitter kan man måle sollyset som har gått gjennom atmosfæren ned i havet, blitt spredt av alger og andre marine partikler ut av havet og videre forplantet seg opp gjennom atmosfæren igjen. Disse målingene ønsker man å bruke for å få en oversikt over typer og mengde alger i havet. I praksis er det veldig vanskelig å skille mellom de ulike algetypene, og for å få et grunnlag om hva forskjellen mellom dem er, må en gjøre målinger av lysspredning i laboratoriet av individuelle algekulturer.

I sitt doktorgradsarbeid har Øyvind Svensen jobbet med lysspredningsmålinger av forskjellige typer alger. Disse målingene er gjort på forskjellige bølgelengder og med forskjellige polarisasjonstilstander, for å finne mest mulig informasjon om algenes optiske egenskaper og forskjellen mellom de ulike typene. Han har vist at målinger på forskjellige typer alger både ved forskjellige bølgelengder og forskjellige polarisasjons tilstander gir muligheter til å skille forskjellige typer alger i havet ved hjelp av optiske fjernmålingsteknikker.

Personalia:
Øyvind Svensen er født i 1981 og vokst opp på Figgjo i Rogaland. Han fikk sin mastergrad i Optikk fra Universitetet i Bergen i 2006. Hans 4-årige doktorgradsutdannelse ved Institutt for fysikk og teknologi startet sommeren 2007, og ble finansiert av Norsk Forskningsråd. I de 4 årene var han også sekretær for Norsk Fysisk Selskap. Svensen har blitt veidledet av Øyvind Frette og Jakob J. Stamnes.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.08.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: "Metoder for å måle vulkansk aske i atmosphæren"
Sted: Institutt for fysikk og teknologi, rom 536.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Øyvind Svensen, epost: oyvind.svensen@projectiondesign.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.