Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Samfunnsoppdraget som journalistisk strategi

Helle Sjøvaag   

Helle Sjøvaag disputerer fredag 16.12 2001 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Journalistic Ideology: Professional Strategy, Institutional Authority and Boundary Maintenance in the Digital News Market”.

Hvilke ressurser mobiliseres for å beskytte journalistikkens autoritet i et moderne medielandskap? Spørsmålet som tas opp i denne avhandlingen er hvordan samfunnsoppdraget utfordres av strukturelle endringer i nyhetsmarkedet. Avhandlingen beskriver slik sett hvordan yrkesideologien bidrar til å vedlikeholde institusjonelle grenser. Herunder analyseres TV 2s nyhetsstrategier i det digitale skiftet. Spørsmålet er hvordan kanalen anvender journalistikkens ideelle verdier i en konkurranseutsatt situasjon. Analysen tar utgangspunkt i at ideelle og økonomiske hensyn ikke nødvendigvis er motsetninger. De ideelle aspektene ved journalistikken kan altså utgjøre en reell økonomisk verdi på lik linje med yrkesidealenes institusjonelle verdi.

Avhandlingen omfatter fire undersøkelser som til sammen danner en analyse av journalistikkens samfunnsoppdrag innenfor et strukturasjonsteoretisk perspektiv. En kvantitativ innholdsanalyse av TV 2 Nyhetskanalen ser på kanalens verdi som merkevare og på dens ideologiske og økonomiske betydning. En komparativ innholdsanalyse av terrordekning på NRK og TV 2 avdekker hvordan journalistisk metode fungerer strategisk i redaksjonens møte med amatørbidrag, mens en dokumentanalyse avdekker en økende markedslogikk i forhandlingen om TV 2s nye avtale med staten. Til slutt inneholder avhandlingen en teoretisk analyse av forholdet mellom samfunnskontrakten som journalistisk ideal og som politiskfilosofisk konsept.

Disse analysene leder frem mot et bilde av den journalistiske yrkesideologien som et høyst fleksibelt verdisystem som fungerer som grensevakt for yrkets profesjonelle status. Kontraktsmetaforen som beskriver journalistikkens kjerneideal bidrar dermed også til å beskytte og fremme profesjonens rolle i samfunnet.

Personalia:
Helle Sjøvaag (født 1977) er oppvokst i Stavanger. Hun har en cand.mag grad fra NTNU (2000) og har en BA (Hons) i Communication Studies fra University of Newcastle, Australia (2002). Hun fullførte mastergraden ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen i 2005. Hun har innehatt stillingen som stipendiat ved samme institutt siden 2007, og er nå forsker ved Rokkansenteret. Veileder er Martin Eide, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: The Question of Autonomy in the Field of News Journalism.
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2011, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Kontaktpersoner:
Helle Sjøvaag, 98441989, epost: helle.sjovaag@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.