Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Genuttrykk i utvikling av munnhulekreft

Dipak Sapkota   

Dipak Sapkota disputerer 21. januar 2011 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen

“S100 Gene Family Members in Oral Squamous Cell Carcinomas (OSCCs): Functional Characterization of S100A14 in Proliferation and Invasion of OSCC Derived Cells”.

På verdensbasis er kreft i munnhulen den sjette vanligste formen for kreft, men i utviklingsland er det den tredje vanligste kreftformen. Forekomsten er nå økende i i-land, også i Norge. Til tross for bedring både i diagnostikk og behandling, er overlevelsesraten etter fem år mindre enn 50 prosent. Tobakk, alkohol og virusinfeksjon kan forårsake endringer i munnslimhinnen som resulterer i kreftutvikling. Det er også vist at en viss type proteiner kan kobles til progresjonen av munnhulekreft.

Den første delen av avhandlingen handler om å identifisere hvordan ulike medlemmer av proteinfamilien S100 varier mellom frisk munnslimhinne og kreftvev fra munnhulen. Flere av disse proteinene ble påvist i redusert mengde i kreftvev sammenliknet med friskt vev. Dette kan tyde på en viktig funksjon ved kreftutvikling.

Spesielt ble betydningen av et protein - S100A14 – utredet. Ved å manipulere hurtigvoksende kreftceller til å øke produksjonen av genet for dette proteinet ble veksten til kreftcellene nedsatt. Samtidig ble kreftcellenes evne til å innfiltrere underliggende vev redusert. Endelig ble det vist at genet for S100A14 i tillegg har en rolle i reguleringen av andre viktige molekyler involvert i framvekst av kreft og tilhørende invasjon av underliggende vev.

Genet har dermed en tumorhemmende funksjon og kan i fremtiden bli viktig for å kunne si noe om pasientens prognose ved kreft i munnhulen.

Personalia:
Dipak Sapkota er fra Nepal og født i 1979. Han fullførte sin Bachelor in Dental Surgery (BDS) i 2004 ved People’s Dental College and Hospital, Kathmandu, Nepal og praktiserte ett år som tannlege samme sted. I perioden 2007 til 2010 var han ph.d.-stipendiat ved Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.01.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: ’’The role of tumor microenvironment for cancer growth and metastasis’’
Sted: Auditorium 1, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.01.2011, kl. 10:15, Auditorium 2, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Dipak Sapkota,, epost: dipak.sapkota@odfa.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.