Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Ikke-visuell lysoppfattelse i laks

Mari Sandbakken   

Mari Sandbakken disputerer torsdag 23 juni 2011 for ph.d.-graden
ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Melanopsin photoreceptors of Atlantic salmon (Salmo salar)"

Ikke-visuell lysoppfattelse er involvert i ulike biologiske prosesser hos fisk som synkronisering av biologiske rytmer, regulering av vekst og utvikling og kontroll av lysfølsomme pigmentceller. I pattedyr har det blitt vist at ikke-visuell lysoppfattelse avhenger av en spesiell type lysfølsomme celler i netthinnen som utrykker lysreseptoren melanopsin. Det har lenge vært kjent at fisk og andre "lavere" virveldyr har lysoppfattende celler lokalisert ikke bare i netthinnen, men også i ulike lysfølsomme cellegrupper i hjernen. Mekanismene involvert i disse ulike lysfølsomme cellene er imidlertid lite kjent.

I avhandlingen beskriver Sandbakken ikke-visuelle lysreseptorer i laks. Resultatene viser at disse er lokalisert både i retina og i ulike områder av hjernen som er involvert i reguleringen av det endokrine systemet. Det ble videre vist at ikke-visuelle lysreseptorer er uttrykt på tidlige utviklingsstadier i laks, før lysreseptorer involvert i syn. Resultatene viser at sansesystemene involvert i ikke-visuell lysoppfattelse i fisk og andre lavere virveldyr kan være mer komplekst enn tidligere antatt. Arbeidet kan bidra til å øke forståelsen for hvordan ikke-visuell lysoppfattelse er involvert i regulering av biologien hos laks og hos fisk generelt.

Personalia:
Mari Sandbakken er født i 1979 og oppvokst i Oslo. Hun er utdannet master i molekylær biovitenskap fra Universitetet i Oslo i 2005 og har siden våren 2006 arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Biorythm of sleep: do fish sleep at night?”
Sted: Høyteknologisenteret i Bergen Lite auditorium

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2011, kl. 10.15, Høyteknologisenteret i Bergen Stort auditorium

Kontaktpersoner:
Sandbakken, tlf 97015959, epost: Mari.Sandbakken@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.