Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Undervisning for å korrigere intuitiv forståelse av dynamikk

Maria Saldarriaga   

Maria Saldarriaga disputerer fredag 9. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Using a Water Tank Analogy to Transform Students’ Intuitive Knowledge of Dynamic Systems: A Qualitative Study of the Case of Motion”

Det tok 2000 år før Newton klarte å korrigere Aristoteles sin feilaktige forståelse av bevegelse. Liksom Aristoteles bygger dagens elever sin første forståelse av bevegelse på rikholdige egne erfaringer. Mens denne forståelsen rekker til dagligdagse gjøremål, hindrer den riktig forståelse av fysikkens lover. Dette skjer fordi de aller fleste av oss mangler klare begrep for å skille mellom øyeblikkelige og akkumulerende virkninger. Dette er et problem ikke bare for forståelse av fysikk, men for forståelse av de fleste dynamiske system, med dårlige beslutninger og samfunnsmessige kostnader som resultat.

For å gi elever bedre begrep om øyeblikkelige og akkumulerende virkninger, undersøker Saldarriaga effekten av å benytte en vanntank-analogi i fysikkundervisning i syvende klasse. Mens analogien ser ut til å virke godt, er fokus i studien på hvordan innsikt fra vanntanken blandes med og konkurrerer med eksisterende intuitiv kunnskap. Den kvalitative kunnskapen som framkommer brukes så til å identifisere undervisningseksperiment som kan hindre og som kan stimulere læring.

Studien er flerfaglig ved at den benytter og bidrar til både læringsforskning og faget systemdynamikk. Resultatene kan generaliseres utover fysikkundervisning ettersom en vanntank med inn- og utstrøm representerer den grunnleggende byggesteinen i alle dynamiske system. Studien har vært finansiert av det norske kvoteprogrammet.

Personalia:
Maria Saldarriaga er fra Colombia, er Management Engineer fra Universidad Nacional de Colombia, og har en M.Phil. i Systemdynamikk fra Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: "Understanding the structure and behavior of dynamic systems: challenges for knowledge acquisition, retention, and transfer".
Sted: Lite auditorium i Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckelsgt. 6.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2011, kl. 10.30, Lite auditorium i Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckelsgt. 6.

Kontaktpersoner:
Maria Saldarriaga. Mob: 411 81911, epost: Maria.Saldarriaga@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.