Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Behandling av barnetuberkulose i Pakistan

Nauman Safdar   

Nauman Safdar disputerer 24. juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Childhood tuberculosis case management in Pakistan: Addressing a priority”

Barnetuberkulose er ofte en sykdom som ikke blir oppdaget i tide, og kanskje ikke i det hele tatt. Antallet registrerte tilfeller i Pakistan er svært lavt. Nauman Safdars studie viser at med små og enkle investeringer – og uten nytt utstyr – kan antallet pasienter man finner og behandler økes betraktelig.

Safdar laget en liten manual til å ha på skriveborder til leger og helsepersonell på sykehus der folk oppsøker lege for sine plager. Som intervensjon satte han denne manualen sammen med regelmessig overvåking og supervisjon. Han undersøkte om distriktene med intervensjon fant flere tilfeller av barnetuberkulose enn tidligere, og om de fant flere enn i andre distrikter uten slike hjelpemidler. I distrikter med intervensjon økte antallet tilfeller som ble oppdaget med over 350 prosent, mens det i distrikter uten intervensjon økte ett sted økte med 30 prosent og var liten endring i et annet. Det var også markert bedre behandlingsresultat i distriktet med intervensjon, noe som er helt avgjørende, sett fra folkehelseperspektiv.

Safdars arbeid viste også at ved å involvere ledelsen i tuberkuloseprogrammet tidlig i planleggingen kan studien være med på å styrke det eksisterende programmet. Hans manual for barnetuberkulose er nå justert noe og tatt i bruk i det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Pakistan. Manualen er også blitt gjenstand for interesse internasjonalt.

Personalia:
Nauman Safdar er født i 1971 i Pakistan. Han tok sin medisinske utdannelse i Lahore, og har deretter tatt flere mastergrader i Pakistan: master in rural development, master in business administration, og master in maternal and child health. Doktorgradsarbeidet er utført ved Senter for internasjonal helse, med førsteamanuensis Sven Gudmund Hinderaker som hovedveileder. Safdar er gift og har to barn, og arbeider for Association for Social Development i Islamabad, Pakistan.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.06.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Will better TB diagnostics improve management of children in the TB program in Pakistan?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Nauman Safdar, epost: nsa017@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.