Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Bedre diagnostisering av tuberkulose

Manju Raj Purohit   

Manju Raj Purohit disputerer onsdag 15. juni 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Clinical and laboratory diagnosis of extrapulmonary tuberculosis”

Globalt er tuberkulose et stort helseproblem, og selv om lungene er hyppigst affisert kan sykdommen angripe nesten alle organer i kroppen. Tuberkulose utenfor lungene er vanskelig å påvise fordi det er nødvendig å ta vev eller celleprøver til mikroskopi og til dyrkning av bakterier. Selv da kan det være vanskelig å stille diagnosen, fordi de vanlige metodene er lite sensitive. Mange resursfattige land har ikke kapasitet til å utføre disse undersøkelsene og det er et stort behov for å utvikle enkle og billige metoder for diagnostisering.

India er det landet i verden med det største antall pasienter med tuberkulose. Manju Purohit har i sitt doktorgradsarbeid samlet inn vevsprøver og celleprøver fra pasienter i Madhya Pradesh i den nordlige delen av India. Hun har fokusert på pasienter med tuberkulose utenfor lungene og tatt prøver fra lymfeknuter, tynntarm, pleura og spinalvæske. Ved bruk av nye analyser har hun utviklet en mer sensitiv diagnostisk metode som kan brukes både på vevsprøver og på celleutstryk. Metoden bruker et antistoff mot et antigen på tuberkelbasillen og er mer sensitiv enn standard metoder som brukes i dag. Metoden er billig, enkel og robust, og kan brukes i vanlige laboratorier. Særlig viktig er det at metoden kan brukes på vanlige celleutstryk fra et nålestikk og kirurgiske inngrep kan således unngås. Pasienter med tuberkulose utenfor lungene kan dermed få en riktig diagnose ved bruk av en enkel metode. Dette kan få stor betydning i diagnostikk og behandling av en gruppe tuberkulosepasienter som ofte ikke har fått stilt en diagnose, på grunn av manglende resurser og lite sensitive analyser.

I studien har Manju Purohit også gått gjennom kliniske tegn på tuberkulose utenfor lungene og påvist forskjeller mellom menn og kvinner. Slike tegn er av betydning ved første kontakt med helsepersonell og kan føre til økt mistanke om tuberkulose og videre henvisning for en mer spesifikk diagnose.

Personalia:
Manju Raj Purohit er født i 1964 og er utdannet lege fra Devi Ahilya-universitetet i Indore i India. Hun er spesialist i patologi og jobber på Ujjain Charitable Hospital i Madhya Pradesh. I 2003 ble hun tatt opp på ph.d.-programmet ved Universitetet i Bergen hvor hun har vært tilknyttet Senter for Internasjonal Helse og Gades Institutt. Hovedveileder på ph.d.-prosjektet har vært Lisbeth Sviland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.06.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: “Host immune response in tuberculosis and the impact of HIV on severity of disease”
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2011, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Manju Raj Purohit, epost: Manjuraj_purohit@rediffmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.