Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Karakteriserer gasstrømning i syklonseparatorer

Gleb I. Pisarev   

Gleb I. Pisarev disputerer mandag 12. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med tittel: “Experimental and numerical study of the End of the Vortex phenomenon”

Syklonteknologi brukes mye i forbindelse med rensing og separasjon i olje- og gassindustrien. Separasjon, for eksempel av partikler i luft, skjer når en vortexstrømning blir dannet i syklonen. Partiklene blir da sentrifugert ut til veggen. Vortexens kjerne går som vanlig langs syklonens akse. Noen ganger kan strømningen i separatoren imidlertid bli ustabil. "End of the Vortex" (EoV) fenomenet er en ustabilitet, som blir dannet når vortexkjernen avgir fra syklonens akse og ender på syklonens vegg. Det er viktig å vite posisjonen og dynamikken til EoV fordi den den indvirker på syklonens effektivitet.

Pisarev har studert fenomenet ved hjelp av to forskjellige metoder. Strømningseksperimenter i tillegg til datamodellering av EoV ble utført. Modellen er sjekket mot resultater fra eksperimenter. De viktigste grunnene til EoV dannelse ble bestemt i dette arbeidet. I tillegg ble det studert hvordan EoV påvirker effektiviteten av separasjonen.

Personalia:
Gleb I. Pisarev er født i 1982 og oppvokst i Dubna, Russland. Han har mastergrad i fysikk fra Moscow Engineering Physics Institute fra 2006. Siden oktober 2008 har han jobbet med doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: Stability of the bicycle
Sted: Rom 546, Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget/Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Gleb Pisarev, 90 25 64 51, epost: Gleb.Pisarev@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.