Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Dynamikker i Himalayas beiteområder: Klimaendringer eller beiting?

Keshav Prasad Paudel   

Keshav Prasad Paudel disputerer 7. oktober 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Climatic variability or grazing? Trans Himalayan rangeland dynamics in the context of global changes. Integration of remote sensing/GIS analysis and geographical fieldwork”.

Avhandlingen analyserer effektene av klimaendringer og variasjoner på beiteområder i høyfjellet i distriktene Mustang og Manang i det nepalske Trans-himalaya. Områdene ligger i regnskyggen av Himalaya og de siste tiår har befolkningen opplevd økte temperaturer, redusert nedbør og ikke minst en stor reduksjon i varigheten av snødekket på setrene. Det har medført en nedgang i produktiviteten i beiteområdene som tusener av bønder i området er avhengig av. Ved hjelp av satellittfjernmåling kan man se hvordan store variasjoner i nedbør og snødekke påvirker produktiviteten og vekstsesongens lengde, og dermed kvaliteten på setrene. Denne studien belyser blant annet hvordan sesongvariasjoner i regn og snødekke, ikke bare årlige målinger, er viktig for lokale bønder.

Beite i Himalayas høyfjell har gjennom årtusener vært forvaltet gjennom komplekse institusjonelle systemer, og tilstanden i setrene må også sees i lyset av bruken av områdene. Turisme, handel og migrasjon kommer i tillegg til klimaendringene og har redusert avhengigheten av husdyrene. Det har vært en reduksjon i antall dyr, sammensetningen av bestandene endres og nye forvaltningssystemer utvikles.

Et viktig funn er at den degradering som kan påvises i deler av områdene bare delvis kan forklares ut fra menneskelig påvirkning, mens nedbør og ikke minst endringer i snøsesongen er de viktigste årsaker.

Personalia:
Keshav Prasad Paudel er fra Nepal og født i 1976. Han har en M.Phil. grad i Mountain Ecology and Human Adaptations fra Universitetet i Bergen i 2006, en M.A. grad i geografi (2001) og en BA i geografi og økonomi (1999) fra Tribhuvan University, Nepal. Hans hovedinteresser ligger innen klimaendringer, sosio-økologiske systemer, endringer i arealbruk og GIS og satellittfjernmåling. I 2007-2011 har han vært ph.d. stipendiat ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.10.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: : "Elucidating the impacts of grazing management, climatic variability and climate change on rangelands in trans Himalayan Nepal"
Sted: Auditoriet 1. etg., U.Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2011, kl. 10.15, Auditoriet 1. etg., U.Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Keshav Prasad Paudel, tlf.: + 47 55583086, mob.: + 47 98683685, epost: Keshav.Paudel@geog.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.