Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Endringer av proteiner i cellen ved oksidativt stress

Jill Anette Opsahl   

Jill Anette Opsahl disputerer 20. mai for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “The cellular distress proteome. A quantitative proteomics study of oxidatively stressed cells.”

Såkalt oksidativt stress er en form for kjemisk ubalanse i kroppen som kan medføre dannelse av ustabile forbindelser kalt frie radikaler. Dette kan forårsake store skader i en celle. I friske celler vil proteiner med antioksidanteffekt ufarliggjøre de frie radikalene, men ved for høye doser over lang tid vil cellene dø. Denne mekanismen for celledød er svært viktig å studere, fordi kreftceller ser ut til å kunne tåle et høyere nivå av oksidativt stress over lengre tid enn det friske celler gjør.

Proteomikk er studien av proteiner i cellen, og hvordan proteinene forandrer seg under sykdom eller ytre påvirkning. I sitt doktorgradsarbeid har Jill Anette Opsahl brukt proteomikk for å beskrive hvordan cellens proteiner forandrer seg under økt oksidativt stress og ved celledød. Ved å undersøke hvilken effekt ulike former av oksidativt stress har på proteinene i cellen kan vi øke vår forståelse for hvordan oksidativt stress påvirker cellene i kreft og nevrodegenerative sykdommer.

Opsahls arbeid viser at oksidativt stress påvirker alle hoveddelene, og er involvert i de fleste prosesser i cellen. Økt oksidativt stress påvirker cellens struktur ved å modifisere viktige proteiner i cellens skjelett. Dette kan bidra til å øke cellens egenskaper til å kunne fri seg fra naboceller, som er svært viktig for kreftcellers egenskap til å spre seg.

Personalia:
Jill Anette Opsahl er født i Bergen i 1976. Hun er utdannet cand.scient. i ernæringsbiologi fra Universitetet i Bergen i 2002. Siden da har hun vært ansatt som avdelingsingeniør ved PROBE (Proteomics Unit at University of Bergen) ved Institutt for Biomedisin, og deretter stipendiat ved samme sted. Hovedveiledere under arbeidet med doktorgraden har vært Kari E. Fladmark, og Stein Ove Døskeland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.05.2011, kl. 15.30. Oppgitt emne: Cell signalling pathways leading to cell death
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 4

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.05.2011, kl. 13.00, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 1

Kontaktpersoner:
Jill A Opsahl, tlf 930 01771, epost: jill.opsahl@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.