Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Transnasjonalt skandinavisk samarbeid om linjefart på Sør-Afrika

Knut M. Nygaard   

Knut M. Nygaard disputerer fredag 28. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940».

Målet for denne avhandlingen har vært å bidra med ny kunnskap innen maritim historie, i forhold til skandinavisk og internasjonal linjefart. Det har lykkes å fremskaffe kilder som ikke tidligere er kjent og / eller anvendt, i fire forskjellige land. Kildene har til sammen gjort det mulig å oppfylle dette målet. Perspektivet har vært transnasjonalt, en vinkling som har vært etterlyst i norsk historieforskning.

Avhandlingen analyserer etableringen av skandinavisk linjefart på Sør-Afrika og hvordan den utviklet seg fra begynnelsen av det 20. århundre frem til andre verdenskrig. Fokus er rettet mot tre rederier; Det Østasiatiske Kompagni (Danmark), Rederiaktiebolaget Transatlantic (Sverige) og Den Norske Afrika- og Australielinie (Norge).

Avhandlingen følger rederienes utvikling og vekst i en virkelighet der de kontinuerlig måtte forholde seg til noen av verdens mest kapitalsterke rederier. Disse regulerte linjefarten til Sør-Afrika gjennom Sør-Afrikakonferansen, en sterk britiskledet organisasjon bestående av ledende britiske og kontinentale linjerederier. De tre skandinaviske rederiene på sin side etablerte i 1911 et transnasjonalt samarbeid som gjorde dem store nok til å kunne regulere det nordiske markedet. De fikk en styrke og en gjennomslagskraft som de etter all sannsynligvis ikke ville ha oppnådd på egenhånd.

Avhandlingen viser at i etablering og utvikling av skandinavisk linjefart på Sør-Afrika var forholdet til Sør-Afrikakonferansen og selve det transnasjonale skandinaviske samarbeidet av stor betydning. Videre har avhandlingen demonstrert at det for å skrive historien til internasjonal skipsfart er nødvendig med et transnasjonalt ståsted.

Personalia:
Knut M. Nygaard er født i Oslo i 1962. Han er utdannet som siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og cand. philol med hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.10.2011, kl. 16.30. Oppgitt emne: Linjefarten i forhold til utviklingen av nordisk skipsfart 1900 - 1940
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.10.2011, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Knut M. Nygaard, tlf: 971 77 913, epost: knut.nygaard@ahkr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.