Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Kostnader ved kols i Norge

Rune Nielsen   

Rune Nielsen disputerer mandag 30.mai for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Costs of COPD in a general population”

Avhandlingen viser at de årlige kostnadene ved å behandle en gjennomsnittlig kols-pasient er 7400 kroner.

I studier finansiert av legemiddelindustrien benytter en gjerne pasienter behandlet ved sykehus. Disse pasientene koster det 27.000 kroner å behandle i året. Legemiddelindustriens undersøkelser vil dermed kunne feilberegne kostnader ved bruk av nye medisiner. Konsekvensen kan være at helsemyndighetene ikke tilbyr den mest kostnadseffektive behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Sett fra år 2005 vil kostnadene til behandling av kols de neste tjue årene være verdt 24 milliarder kroner. I Norge er kostnadene per pasient betraktelig lavere enn i Island. Dette kan skyldes lengre sykehusinnleggelser, valg av dyrere medikamenter, forskjellig kjøpekraft og et generelt dyrere helsevesen i Island.

Kostnadene ved kols øker dramatisk etter hvert som pustekapasiteten blir lavere. De årlige kostnadene øker også med 3700 kroner per sykdom pasienten har i tillegg til kols, og med 650 kroner per hendelse med forverring av luftveisplagene.

Oppmot 19 prosent av den voksne befolkningen i Norge har kols. Verdens helseorganisasjon mener kols vil være den femte viktigste sykdommen i verden innen år 2030. Kols er en sykdom en ikke blir frisk av, og siktemålet med behandlingen er først og fremst å lindre plagsom tungpust og forhindre forverringer med luftveisinfeksjoner.

Undersøkelsene bak avhandlingen innebar blant annet å følge 286 kolspasienter og 132 personer uten kols i ett år. Alle deltakerne gjennomførte fire telefonintervjuer i tillegg til et personlig oppmøte ved Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Rune Nielsen kommer fra Vennesla i Vest-Agder. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2004. I 2005-06 arbeidet han som turnuslege ved Kristiansund sykehus og i Gjemnes kommune. Han har vært stipendiat ved Institutt for Indremedisin siden høsten 2004, og arbeider som lege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetsssykehus. Hovedveileder er professor Amund Gulsvik, biveiledere PhD Ane Johannessen, professor Jan Erik Askildsen, professor Per Bakke og professor Ernst Omenaas.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.05.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Hvilken rolle har helseøkonomiske vurderinger i helsevesenet i dag, og hvilken nytte har vi av det?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget), Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2011, kl. 11:00, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget), Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Rune Nielsen, telefon 932 56907, epost: nielsenrune@me.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.