Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Lysnivå og algevekst i havet

Ssebiyonga Nicolausi   

Ssebiyonga Nicolausi disputerer tirsdag 13. desember 2011 for ph.d.-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandligen:

"Applications of Fluorescence measurements for estimation of algae photosynthesis"

I sin avhandling har Ssebiyonga undersøkt sammenhengen mellom lysnivået i havet og algenes vekstbetingelser. Alger er mikroskopiske organismer som lever i havet, og som primærprodusenter er de av stor betydning for økosystemet. Primærproduksjonen har også stor betydning for karbonsyklusen og klimautviklingen, siden fotosyntesen bruker lys og karbondioksid for å fremstille glukose. Mengden og typen av alger er også i høy grad med på styre vannkvaliteten i de ulike områdene. Algenes helsetilstand og vekstvilkår er i stor grad styrt av tilgangen på lys. Kjennskap til hvordan lys transporteres til de ulike dybder i en vannkolonne er derfor nødvendig for å forstå den totale produksjonen i vannkolonnen.

Selve fotosyntesen foregår i algenes klorofyll. En andel av det lyset som blir absorbert av klorofyllet kan lekke ut igjen som rødt fluorescens lys dersom energien ikke blir brukt til å drive fotosyntesen. I dette arbeidet studeres en metode for å estimere algenes fotosyntese, basert på målinger av fluorescens-lyset. Målinger er blitt utført i flere svært ulike miljøer, for å kunne finne målemetodens rekkevidde og begrensninger. Områdene som ble undersøkt var Murchison Bay (som ligger i den ugandiske delen av Viktoriasjøen), Barentshavet, havområdet rundt Jan Mayen samt Lysefjorden. I avhandlingen beskrives en markant variasjon mellom fotosyntesens effektivitet mellom disse ulike områdene, og dette blir diskutert opp mot viktige miljøparametere.

Personalia:
Nicolausi Ssebiyonga ble født i 1979 i Uganda. Han har en Bachelor of Science fra Makerere University, Uganda (2003), Postgraduate Diploma in Education fra Makerere University (2005) og en MSc grad i optikk og atomfysikk fra Universitetet i Bergen (2008). Han har vært ansatt ved Makerere University fra november 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Benjamin Franklin and his experiments in electricity"
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 307(Pi), Carl L. Godskes Hus.

Kontaktpersoner:
Ssebiyonga Nicolausi, epost: nssebiyonga@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.