Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Vitamin- og mineraltilskudd til barn med HIV-infeksjon

Grace Ndeezi   

Grace Ndeezi disputerer fredag 21.oktober for en felles ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen og Makerere Universitet i Uganda med avhandlingen: ”Multiple micronutrient supplementation in HIV-infected children – a randomised trial among children aged 1-5 years in Uganda”.

Vitamin- og mineralmangel er vanlig hos barn i lavinntektsland, for eksempel i Uganda. Dette gjelder særlig barn med HIV-infeksjon. I hvilken grad disse barna trenger vitamin- og mineraltilskudd er uavklart, både når det gjelder hvilke vitaminer og mineraler som skal gis, hvilken dose og hvor lenge.

I denne kliniske utprøvingen fikk barn med HIV-infeksjon mellom 1-5 år vitamintilskudd. En gruppe (kontrollgruppen) fikk det alminnelige daglige vitamintilskuddet med en anbefalt døgndose av 6 vitaminer, mens den andre gruppen (intervensjonsgruppen) fikk et forsterket tilskudd, der den anbefalte døgndosen av 14 vitaminer og mineraler ble doblet i 6 måneder. Alle barn ble fulgt i 6 måneder etter avsluttet behandling. Av de ca. 850 barna som ble inkludert, fikk kun 10 prosent antiretroviral behandling. Dette har sammenheng med at studien ble startet i en tid da svært få barn fikk denne typen HIV-behandling.

Ved studiestart hadde ca. halvparten av barna sink-mangel og cirka en tredel hadde mangel på vitamin B12 og folat, målt på en blodprøve. B12 og folatmangelen bedret seg betraktelig i intervensjonsgruppen etter 6 måneder. Derimot var der ingen forskjell i diaré-sykelighet, vekst eller dødelighet mellom gruppene.

Vitamin- og mineralstatus bedret seg i intervensjonsgruppen, men man kunne ikke påvise redusert sykelighet, bedret vekst eller redusert dødelighet i denne gruppen. Studien viser at vitamin- og mineraltilskudd ikke er en mirakelkur for HIV-positive barn, og at det trengs mer for at HIV-positive barn skal holde seg friske og vokse som andre barn.

Personalia:
Grace Ndeezi (f.1961) er fra Uganda, og er barnelege og førsteamanuensis i pediatri ved Makerere Universitet i Kampala, Uganda, hvor hun også er utdannet. Hun har sitt kliniske virke ved Mulago universitetssykehus. Hun er den første kandidaten med en felles ph.d.-grad mellom Universitetet i Bergen og Makerere Universitet. Hennes veiledere har vært Prof. James K Tumwine og Dr Christopher Ndugwa fra Makerere og Prof. Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Biomarkers of micronutrient status: their use in micronutrient intervention studies
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2011, kl. 11.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Grace Ndeezi, epost: gracendeezi@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.