Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

HIV-behandling viktig for infiserte barns vekst og utvikling

Philippa Musoke   

Philippa Musoke disputerer den 7. oktober for Dr.Philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Paediatric HIV-1 infection in Uganda: natural history and early antiretroviral treatment response”.

HIV-infiserte barn i lavinntektsland har høy sykelighet og høy dødelighet. Men tilgang på antiretroviral terapi (ART) har redusert både sykeligheten og dødeligheten betydelig. Philippa Musoke har sitt doktorgradsarbeid fulgt en kohort med HIV-infiserte barn i Uganda før det fantes effektiv behandling. Slik beskrives det naturlige forløpet av sykdommen og sammenlignes med en gruppe etter at effektiv behandling ble tilgjengelig for å dokumentere effekten av behandlingen.

To barnegrupper ble fulgt, den første gruppen til 5 års alder i 90-årene og den andre til 2 års alder fra 2004-07. Som mål på sykdomsprogresjon ble både mengden av de såkalte CD4-cellene (en undergruppe av hvite blodlegemer som er viktige for immunforsvaret og som blir angrepet ved HIV) og virusmengde målt med PCR (HIV-1 RNA) brukt.

Dødeligheten i den første kohorten var høy og cirka halvparten av barna barn døde før 2 års alder. CD4 gikk raskt ned de første seks månedene før det stabiliserte seg. HIV-1 RNA nivåene var høye hele tiden fra null til fem års alder. Å måle totalt antall lymfocytter (TLC), som ble foreslått av en WHO-ekspertgruppe viste seg ikke å forutsi verken CD4-tall eller død på en god måte. Over 85 % av de barna som startet ART hadde ikke målbare virusmengder i blodet etter 1 års behandling. I to undergrupper, både blant barna til mødre som hadde fått en enkeldose av antiretroviral medisin under fødsel og til dem som ikke hadde fått dette var det en stor andel av barna (hhv. 75 og 80%) som ikke hadde målbare virusmengder i blodet ved 1 års alder.

HIV-infiserte ugandiske barn har i utgangspunktet en meget høy sykelighet og dødelighet. Tidlig oppstart av antiretroviral behandling er nødvendig for å sikre god vekst og utvikling og for å sikre behandlingseffekt.

Personalia:
Philippa M. Musoke (f. 1957) er fra Uganda og utdannet lege fra Makerere Universitet (1981). Hun ble barnelege i Kentucky, USA i 1990. I de siste 15 år har hun vært tilknyttet det nasjonale universitetssykehuset Mulago i Kampala, Uganda med forskningssamarbeid med Johns Hopkins University og Makerere. Hennes doktorgrad er en del av NUFU-prosjektet ”Essential nutrition and child health in Uganda”, et samarbeid mellom Makerere og Senter for Internasjonal Helse, UiB ledet av Prof. James K. Tumwine og Prof. Thorkild Tylleskär.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
07.10.2011, kl. 10.30. Selvvalgt emne: Prevention of Paediatric HIV infection: From research to implementation
07.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: The challenges of early antiretroviral therapy in African children
Sted: Auditorium B-302 Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2011, kl. 12.30, Auditorium B-302 Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Philippa Musoke, epost: pmusoke@mujhu.org

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.