Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Opposisjonell atferdsforstyrrelse hos barn

Linda Helen Munkvold   

Linda Helen Munkvold disputerer 29.11.2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oppositional Defiant Disorder: Informant discrepancies, sex differences, co-occurring mental health problems and neurocognitive function”

Avhandlingen er basert på data fra Barn i Bergen-studien, en omfattende undersøkelse hvor man har fulgt og kartlagt mental helse hos barn fra de var 7-9 år. Resultatene fra avhandlingen viser at lærere og foreldre svært sjelden er enige om at et barn har symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse (Oppositional Defiant Disorder; ODD). Uenigheten mellom foreldre og lærere om hvorvidt et barn har symptomer på ODD er særlig stor når det gjelder jenter. Når lærere eller foreldre uavhengig av hverandre rapporterer symptomer på ODD hos et barn, er det stor sannsynlighet for at barnet samtidig har andre psykiske vansker og fungerer dårligere i hverdagen. Gutter som viser symptomer på ODD på skolen har større sannsynlighet for å ha samtidige emosjonelle vansker, hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker og problemer med venner, sammenliknet med jenter. Når foreldre rapporterer symptomer på ODD finner vi ikke slike kjønnsforskjeller.

Resultatene fra avhandlingen tyder på at barn med ODD ikke har lavere IQ eller gjør det dårligere på en test av oppmerksomhetsfunksjoner sammenliknet med andre barn. Resultatene viser at ADHD er assosiert med enkelte nevrokognitive vansker, mens ODD trolig ikke er det – med mindre barnet samtidig har ADHD. Selv om testing av intelligens og oppmerksomhetsfunksjoner kan være en viktig del av en utredning av psykiske vansker hos barn, vil lave testresultater verken tilstrekkelig eller nødvendig for å kunne stille diagnosen ODD og/eller ADHD.

Personalia:
Linda H. Munkvold er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Bergen i 2004. Fra 2005 var hun ansatt i Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi. Doktorgradsstipendiatet har vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, med professorene Terje Manger og Astri J. Lundervold som veiledere. Spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi har foregått ved Haukeland universitetsjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.11.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Why teachers and parents do not agree on ratings of children’s behaviours. Research and clinical implications."
Sted: Christies gt. 12, 1.etg, auditorium 130

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2011, kl. 10.30, Christies gt. 12, 1.etg, auditorium 130

Kontaktpersoner:
Linda H. Munkvold, tlf. 907 565 25, epost: Linda.Munkvold@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.