Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Barentshav-arktis: Ny forskning avslører geologisk utvikling

Alexander Minakov   

Alexander Minakov disputerer torsdag 29. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Structure and Evolution of the Northern Barents Sea - Lomonosov Ridge
Margins from a Multidisciplinary Geophysical Approach" ved Institutt
for geovitenskap, Universitet i Bergen.

Minakov har studert jordskorpens oppbygning og utvikling i det nordlige Barentshav og Arktis ved hjelp av havbunnseismiske- og tyngdedata. Arbeidet forklarer hvordan den kontinentale Lomonosov-ryggen ble splittet av den nordlige Barentshavsmarginen for ca. 60 millioner år siden. Videre gir studiet ny viktig kunnskap om fordelingen av magmatiske bergarter i jordskorpen rundt Kong Karls Land. Avhandlingen har viktige implikasjoner for klimaforskning og leting etter hydrokarboner.

Personalia:
Alexander Minakov ble født i 1982 i St. Petersburg, Russland. Han fikk sin mastergrad i geologi fra St. Petersburg State University i 2006. Fra 2004 til 2008 jobbet han som forsker ved Russian Research Institute for Geology and Mineral Resources of the World Ocean. Fra 2008 til 2011 har han jobbet med ph.d.-graden ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.09.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: “ Formation of strike-slip continental margins; as derived from geophysical data”
Sted: Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2011, kl. 12.15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Alexander Minakov, tlf: 402 84 027, epost: Alexander.Minakov@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.