Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Effekt av tannbehandling på livskvalitet

Kijakazi Obed Mashoto   

Kijakazi Obed Mashoto disputerer torsdag 25.08. 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen:

“Dental caries, oral health-related quality of life and Atraumatic restorative treatment (ART): a study of adolescents in Kilwa district of Tanzania”

Avhandlingen påviser betydelig forekomst av ubehandlet tannsykdom samt sosiale forskjeller i tannsykdom og livskvalitet blant skoleungdom i sør-Tanzania. Tannbehandling og forebyggende tannhelseopplysning førte til forbedring i livskvalitet. Studien viser at organisert tannhelsetjeneste med modifiserte behandlingsmetoder kan ha stor betydning for å bedre tannhelse og livskvalitet blant ungdom.

I Tanzania er tilgang på tannhelsetjenester svært begrenset. Tannsmerter er hovedårsaken til at barn og unge søker tannhelsetjenester. Dette prosjektet beregnet forekomst av ubehandlet karies og livskvalitet hos skoleungdom. Prosjektet evaluerte effekten av en modifisert behandlingsteknikk (ART) på ungdommenes livskvalitet. I følge ART, som er utviklet til bruk i fattige land, ble tenner med store angrep og symptomer ekstrahert. Mindre angrep ble ekskavert for hånd og fylt med glassionomer sement. Deltakere med og uten behandlingsbehov fikk tannhelseopplysning. Forbedring i ungdommenes livskvalitet ble brukt som hoved-endepunkt i studien. I alt ble 1780 ungdommer, 10-19 år, undersøkt klinisk etter Verdens Helseorganisasjons retningslinjer. Disse ungdommene deltok også i en større intervjuundersøkelse før, og 6 måneder etter avsluttet tannbehandling. En fjerdedel (20 %) hadde ubehandlet karies mens 36 % oppga redusert livskvalitet. Ved oppfølgingsundersøkelsen fant man en forbedring i livskvalitet på 14 % (36 % -22 %). Endring i livskvalitet var mer uttalt blant ungdom som fikk både fylling- og ekstraksjonsbehandling sammenlignet med dem som fikk fyllingsterapi alene og ingen kariesbehandling.

Personalia:
Kijakazi Obed Mashoto er født i 1970 i Tanzania. Hun tok tannlegeeksamen ved universitetet i Dar es Salaam i 1997 og Master of international health ved universitetet i Bergen i 2001. Siden 2006 har hun vært ansatt som forsker ved National Institute of Medical Research i Dar es Salaam. I 2008 kom hun til Universitet i Bergen som stipendiat og deltok i PhD program ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for internasjonal helse. Hennes prosjekt har vært en del av et samarbeid mellom Universitet i Bergen og Muhimbili University of Health and Allied Science, Tanzania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.08.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Organization of dental and medical health care in Tanzania"
Sted: Aud 1, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2011, kl. 14.15, Aud 1, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Kijakazi Mashoto, epost: kijakazi.mashoto@student.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.