Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Lav motivasjon hos helsearbeidere i utviklingsland

Ida Lindkvist   

Ida Lindkvist disputerer fredag 30. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Health Worker Motivation and
Effort in a Low-Income Context: Quantitative and qualitative research from Tanzania.

Det er en økende forståelse av at lav kvalitet på helsetjenester i utviklingsland er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål. Der man tidligere har fokusert på kunnskap, utstyr og medisiner som en forklaring på den lave kvaliteten er det nå større forståelse for at lav motivasjon blant helsearbeidere også spiller en viktig rolle.

Avhandlingen er basert på fire artikler. Ved hjelp av diskusjoner med helsearbeidere, observasjon av 2000 konsultasjoner og økonomiske eksperimenter utforsker Lindkvist ulike sider ved helsearbeidermotivasjon i Tanzania. Lindkvist ønsker særlig å undersøke om eierskap (statlig-privat) og uformell betaling (“gaver”) kan forklare variasjon i helsearbeidermotivasjon.

Et hovedfunn i avhandlingen er at både motivasjon og innsats er lav hos mange av helsearbeiderne som deltok i studiene, og at variasjoner i motivasjon og innsats i liten grad kan forklares av eierskap eller uformell betaling. Mer spesifikt:
1) Innsatsen til helsearbeiderne ved både offentlige og misjonsbaserte klinikker er så lav at det er en reell fare for feilbehandling av livstruende sykdommer. Imidlertid finner Lindkvist at kommunikasjonen mellom leger og pasienter er bedre i misjonsbaserte enn i offentlige klinikker.
2) Uformell betaling ser heller ikke ut til å øke gjennomsnittlig innsats hos leger; men leger som sannsynligvis tar i mot “gaver” har en mer ujevn innsats upåvirket av pasientens sykdomsnivå.
3) Til tross for lav innsats og motivasjon blant helsearbeiderne i det offentlige finner Lindkvist at helsearbeidere som ønsker å jobbe i det offentlige ser ut til å ha et sterkere ønske om å hjelpe andre, enn helsearbeidere som ønsker å jobbe i private klinikker med profittmotiv.

Lindkvists studier av innsats og motivasjon blant helsearbeidere i Tanzania sender et sterkt signal til beslutningstakere. Dersom man ønsker å øke kvaliteten på helsetjenester må man gjøre noe med motivasjonen til helsearbeiderne både i offentlige og misjonsbaserte klinikker.

Personalia:
Ida Lindkvist er født i 1979 og oppvokst i Honningsvåg i Finnmark. Hun er utdannet master i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og master i internasjonal politisk økonomi ved London School of Economics. Fra mars 2007 har hun vært ansatt ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen hvor hun har arbeidet med doktorgraden tilhørende institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider nå på Chr. Michelsens Institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.09.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Health Worker Effort: why it matters and what to do about it.”
Sted: Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 13.15, Auditoriet, Ulrikke Pihls Hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Ida Lindkvist, tlf: 95960927, epost: ida.lindkvist[ætt]cmi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.