Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Jordskorpens struktur fra kontinentalsokkelen til dyphavet

Audun Libak   

Audun Libak disputerer torsdag 17. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Modeling of geophysical data from the area west of Bear Island, western Barents Sea.”

Dyphavet mellom Norge og Grønland ble dannet som et resultat av at den kontinentale jordskorpen har blitt strekt gjennom flere hundre millioner år. Når slik kontinental strekning blir veldig stor vil jordskorpen sprekke opp og det blir dannet ny havbunnsskorpe og dype hav. Oppsprekkingen mellom Norge og Grønland var akkompagnert av store mengder magmaproduksjon i sør. I nord, mellom Barentshavet og Nordøst Grønland, var det lite produksjon av magma, bortsett fra et lite område kalt Vestbakken vulkanske provins sørvest for Bjørnøya.

Libak har studert jordskorpen i området vest for Bjørnøya ved hjelp av seismiske data og tyngdedata. Ved å modellere disse dataene har Libak generert modeller for jordskorpen i et område hvor den dype geologien tidligere har vært lite kjent. Modellene viser varierende magmaproduksjon på havbunnsskorpen, i tillegg til store mengder magmatisk materiale i kontinentalskorpen i nordvestlige deler av den vulkanske provinsen. Modellene representerer et viktig bidrag i forståelsen av geologien til det vestlige Barentshavet, et område som er veldig attraktivt for petroleumsindustrien.

Personalia:
Audun Libak ble født i Fetsund 12. desember 1984. Han fikk sin mastergrad i petroleumsgeofysikk fra Universitetet i Bergen i 2008. Hans 3-årige doktorgradsutdannelse ved Institutt for Geovitenskap startet sommeren 2008, og den er finansiert av VISTA. Libak har blitt veiledet av Rolf Mjelde, Atle Austegard, Berit Oline Hjelstuen og Jan Inge Faleide.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Tectonomagmatic evolution of the East Greenland margin with a special focus on the continent-ocean transition.
Sted: Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2011, kl. 10.15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Audun Libak, tlf 410 48550, epost: audun.libak@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.