Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Nytelse som meningen med livet

Ivar Russøy Labukt   

Ivar Russøy Labukt disputerer fredag 11. mars 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Hedonistic Egoism – A Theory of Normative Reasons for Action”.

I avhandlingen forsvarer Labukt en egoistisk versjon av hedonisme som en teori om normative grunner for handling. Det vil si at ens grunnleggende mål med livet bør være å oppleve mest mulig nytelse og minst mulig lidelse. Ingenting annet enn ens egen nytelse og lidelse har betydning i seg selv.

Hedonisme og egoisme er hver for seg temmelig upopulære posisjoner blant samtidsfilosofer, og knapt noen har forsvart begge to. Labukt aksepterer at disse teoriene ikke umiddelbart virker rimelige: de er i konflikt med mange av våre intuisjoner om hva som er godt og ondt. Han argumenter imidlertid for at disse intuisjonene lar seg bortforklare. Nærmere bestemt er tanken at vi verdsetter andre ting enn vår egen nytelse fordi disse tingene tidligere har gitt oss nytelse eller assosieres med andre ting som har hatt en slik effekt.

Forklaringen på at filosofer ikke har vært klar over denne prosessen er at vi i liten grad har bevisst tilgang til den. Positiviteten ved nytelse blir automatisk projisert, slik at den virker å være en egenskap ved det som (over tid) har gitt oss nytelse, snarere enn ved nytelsen i seg selv. Labukt baserer denne påstanden på nyere resultater fra moralpsykologi, kognitiv vitenskap og nevrovitenskap.

Labukt tar også for seg de praktiske følgene av hedonistisk egoisme. Det argumenteres for at disse, med noen mulige unntak, ikke er så dramatiske som man kanskje skulle tro. Dels skyldes dette at nytelse og smerte forstås i vid forstand, som mentale kvaliteter som kan ledsage enhver aktivitet eller erfaring. Like viktig er det man kan kalle den hedonistiske egoismens paradoks: de fleste mennesker oppnår i det lange løp mest nytelse ved å engasjere seg i velferden til sine medmennesker, samt ved å søke andre goder enn nytelse, som for eksempel kunnskap, skjønnhet eller vennskap.

Personalia:
Ivar Russøy Labukt er født i 1981. Han tok mastergrad i filosofi ved Universitetet i Tromsø, hvor han også har vært engasjert som universitetslektor. Under arbeidet med avhandlingen har professor Erik Brown hatt rollen som hovedveileder. Professor Torbjörn Tännsjö har vært medveileder, og Labukt hadde høsten 2009 et forskningsopphold ved Stockholms Universitet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.03.2011, kl. 16:30. Oppgitt emne: The science of moral judgment: will it make moral philosophy obsolete?
Sted: aud. B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.03.2011, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Ivar Russøy Labukt Tlf. 90910574 , epost: ivar.labukt@fof.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.