Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Livskvalitet og mestring hos sosialt sårbare skolebarn

Lisbeth Gravdal Kvarme   

Lisbeth Gravdal Kvarme disputerer 21. Januar 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Promotion of self-efficacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children: the role of the school nurse”

Skolen er en viktig arena for å fremme helse og velvære hos skolebarn. Elever som er sosialt tilbaketrukne eller mobbet, er sosialt sårbare i skolesituasjonen. Sosialt sårbare barn er utsatt for lav livskvalitet og mestringsforventning.

Mestringsforventning er troen på egen kompetanse til å takle livet i ulike situasjoner og til å nå egne mål. Sosialt sårbare barn trenger hjelp til å øke sin sosiale kompetanse og tro på seg selv.

Hovedmålet med studien var å undersøke faktorer som mestringsforventning, som kan fremme psykososial helse hos sosialt sårbare skolebarn i 12-13 års alder. Studien er delt opp i tre delstudier. Det ble funnet en positiv sammenheng mellom generell mestringsforventning og helserelatert livskvalitet hos skolebarna i den første studien.

Resultater fra den andre studien viste at helsesøstertiltak basert på løsningsfokuserte grupper hadde effekt på de stille barnas tro på seg selv. Deltagerne i gruppene valgte egne mål som de ville prøve å oppnå, i tillegg valgte de støttespillere som skulle hjelpe dem til å nå målet. Jentene viste en større økning i tro på seg selv rett etter gruppesamtalene, mens guttene hadde den største økningen tre måneder etter disse gruppesamtalene.

Funn fra den tredje studien viste at elever som mobbes ønsket å bli inkludert og ha gode venner på skolen.

Avhandlingen viser at sosialt sårbare skolebarn trenger hjelp fra skolen og skolehelsetjenesten til å bli inkludert i skolen. Elever som mobbes ønsket hjelp til å få stoppet mobbingen umiddelbart. Løsningsfokuserte gruppe kan øke mestringsforventningen til sosialt tilbaketrukne barn.

Å fremme helse gjennom å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, er en viktig oppgave for helsesøster i samarbeid med skolen, familien og skolebarna.

Personalia:
Lisbeth Gravdal Kvarme er født og oppvokst i Oslo. Hun er utdannet sykepleier i 1978, helsesøster i 1983 og hun har avlagt embetsstudiet i sykepleievitenskap ved universitetet i Oslo i 1997. Kvarme har arbeidet som sykepleier, helsesøster og høgskolelektor i flere år. De 13 siste årene som høgskolelektor ved høyskolen Diakonova i Oslo, sykepleierutdanningen og helsesøsterutdanningen. Hun har vært stipendiat ved høyskolen Diakonova og PhD student ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.01.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: Bedrer antimobbetiltak situasjonen for ulike grupper utsatte barn? - Hva har forskningen lært oss?
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.01.2011, kl. 11:30, , Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Lisbeth Gravdal Kvarme, tlf 950 50 370, epost: lisbeth.kvarme@diakonova.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.