Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Kryptoanalyse av kjente cipher

Seyed Mehdi Mohammed Hassanzadeh disputerer fredag 9. september 2011 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Cryptanalysis of Cryptographic Primitives and Related Topics”

De tidligst kjente anvendelser av kryptografi er funnet i 4500 år gamle egyptiske graver. Det finnes også mange kjente manuskripter om kryptografi og kryptoanalyse fra Islams gullalder skrevet av Ahmad al-Qalqashandi og Al-Kindi. Al-Kindis bidrag var regnet som en av de mest fundamentale kryptoanalytiske metoder inntil den andre verdenskrig.

Etter den andre verdenskrig introduserte Claude Shannon sin informasjonsteori som også ble utgangspunktet for moderne kryptografi som utviklet seg til en moderne vitenskap. Et av de aktuelle temaer i moderne kryptografi er studiet av grunnleggende kryptografiske primitiver (strømchifre, blokkchifre) som spiller en viktig rolle som byggesteiner i sikre kryptografiske systemer. Innen forsvar, industri og offentlig forvaltning finnes mange eksempler på kryptografiske anvendelser og deres betydning.

I doktorgraden fokuserer Mohammed Hassanzadeh på kryptoanalyse av kryptografiske primitiver, særlig strømchifre, og flere kryptografiske angrep er presentert. I tillegg er sikkerhet i nettverkskoding diskutert og forbedret med en ny metode. En ny statistisk test er presentert som kan evaluere i hvilken grad sekvenser laget av kryptografiske primitiver er tilfeldige. Dette kan brukes til å skille ikke-tilfeldige sekvenser fra tilfeldige sekvenser og bruke dette til å angripe kryptosystemet. Denne metoden er brukt til å analysere og finne svakheter i flere kjente strømchifre.

Personalia:
Seyed Mehdi Mohammed Hassanzadeh er født i 1975. Han studerte kryptografi og avla mastergraden i Iran. Han har vært ph.d.-student ved Universitetet i Bergen siden 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.09.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: ”Lightweight cryptography: Status and Challenges”
Sted: Møterom Selmersenteret, rom 5163, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.09.2011, kl. 11.15, Store auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Seyed Mehdi Mohammed Hassanzadeh, tlf 46960756, epost: mehdi.hassanzadeh@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.