Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Primært Sjögrens syndrom: Forekomst, forløp, genetikk

Karstein Haldorsen   

Karstein Haldorsen disputerer fredag 13. mai for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Epidemiological, clinical and immunogenetic aspects of primary Sjögren's syndrome.”

Mange revmatiske sykdommer er kjennetegnet ved en feilkobling i immunsystemet slik at kroppens eget vev angripes. Det oppstår da en såkalt autoimmun betennelse. Primært Sjögrens syndrom er en sykdom der immunsystemet angriper tåre- og spyttkjertler, og andre organer kan også bli rammet. Hovedplagene er tørrhet i øyne og munn. Mange kan få hevelse og smerter i ledd, samt trøtthet og utmattelse (fatigue). Sykdommen rammer hovedsakelig kvinner. Årsaken er ukjent, men enkelte arvelige sårbarhetsfaktorer for å utvikle tilstanden har blitt påvist. Undersøkelser av sykdommens forekomst i befolkningen (prevalens) har vist varierende tall. Forløpet av sykdommen over tid er lite kjent.

I sitt ph.d-arbeid har Karstein Haldorsen undersøkt prevalens av primært Sjögrens syndrom i Hordaland og Rogaland, i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Ut fra antallet pasienter i spesialisthelsetjenesten ble det funnet et prevalenstall på 0,05% av befolkningen, som er noe lavere enn i andre publiserte studier.

Haldorsen har også i sitt arbeid sett på forløpet av tåre- og spyttdannelse samt fatigue over en femårsperiode. Tåreproduksjonen viste svak økning, mens spyttdannelse og fatigue var uendret. Pasienter med høy grad av betennelse i vevsprøve fra spyttkjertler viste økt tendens til forverret spytt- og tåredannelse over tid.

Avhandlingen omfatter også en studie av mulige genetiske sårbarhetsfaktorer for å utvikle primært Sjögrens syndrom. Arvelige varianter av immunglobulinreseptor er tidligere vist å disponere for utviklingen av en annen revmatisk sykdom, systemisk lupus erythematosus. I avhandlingen presenteres et samarbeidsprosjekt mellom svenske og norske Sjögren-forskere, der det ikke kunne påvises at disse genvariantene er hyppigere hos pasienter med primært Sjögrens syndrom sammenlignet med den friske befolkningen.

Personalia:
Karstein Haldorsen er født 1969 og er oppvokst i Bergen og Tromsø. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen 1995, spesialist i revmatologi fra 2006, og har i perioden 2007 – 2011 vært stipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk odontologi. Haldorsens ph.d-stipend er finansiert av Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Anne Isine Bolstad, Silke Appel og Johan G. Brun.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.05.2011, kl. 14.30. Oppgitt emne: "Dannelse av autoantistoffer og autoimmunitet."
Sted: Bygg for Biologiske Basalfag, Haukeland Universitetssykehus, Auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.05.2011, kl. 09.15, Bygg for Biologiske Basalfag, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Karstein Haldorsen, tlf 48286343. Anne Isine Bolstad, tlf 55586646, epost: Anne.Bolstad@iko.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.