Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

CT avslører lungeforandringer hos røykere med og uten KOLS

Thomas Blix Grydeland   

Thomas Blix Grydeland disputerer mandag 28.11.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Emphysema and airway wall thickness assessed by quantitative computed tomography
- relation to respiratory symptoms and lung function”

Studien viser at KOLS-pasienter har vesentlig mer emfysem og tykkere luftveisvegger enn de uten KOLS, og at menn har mer emfysem og tykkere luftveisvegger enn kvinner. Både emfysemgrad og veggtykkelse øker med økende sigarettforbruk, uavhengig av om man har KOLS, og emfysemgraden øker dessuten med økende alder. Studien viser også at både tradisjonelle lungefunksjonsmålinger og luftveissymptomer har en sterk sammenheng med graden av emfysem og veggtykkelse. Disse sammenhengene ble funnet både hos deltakere med og uten KOLS.

Studien ble gjennomført på Haukeland Universitetssykehus i Bergen fra 2003-2005. Totalt ble 463 røykere med KOLS og 488 røykere uten KOLS undersøkt med lungefunksjonstester, spørreskjema og CT av lungene. CT (computed tomography) er en avansert røntgenundersøkelse som gir mer informasjon enn vanlige røntgenbilder.

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) er en alvorlig, røykerelatert sykdom som blir stadig vanligere, og innen 2020 forventer man at KOLS vil være den tredje viktigste årsak til død på verdensbasis. Alvorlighetsgraden av KOLS deles vanligvis inn etter grad av luftstrømsbegrensning målt ved spirometri (pusteprøve), men denne målingen kan ikke si noe om hvorvidt luftstrømsbegrensningen skyldes emfysem og/eller fortykkelse av veggene i de små luftveiene. Kvantitativ CT kan måle disse bakenforliggende årsakene til KOLS meget presist, men er foreløpig en relativt ny og ustandardisert teknologi.

Studien var da den ble gjennomført den største av sitt slag i verden, og har tilført viktig ny kunnskap om emfysem og luftveier ved KOLS. På sikt kan denne kunnskapen medvirke til mer presise diagnoser og skreddersydd behandling av KOLS.

Personalia:
Thomas Blix Grydeland er oppvokst i Oslo. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Han har vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus siden 2003, og er under spesialisering i Indremedisin og Lungemedisin. For tiden jobber han som lege på Medisinsk avdeling, Seksjon for Gastroenterologi. Han har vært stipendiat ved Institutt for Indremedisin ved Universitetet i Bergen siden 2005. Hovedveileder er professor Per Bakke, biveiledere er professorene Amund Gulsvik, Einar Thorsen og Asger Dirksen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.11.2011, kl. 8.15. Oppgitt emne: "Clinical tools to detect progression of Chronic Obstructive Pulmonary Disease over time: when to use which test for different phenotypes"
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2011, kl. 10.15, Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Thomas Blix Grydeland, telefon 920 21 808, epost: thomas.grydeland@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.